Demokratibrist inte kopplat till coronakris

Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 27 april 2020.

Svar på Jacob Högfeldts insändare den 22 april 2020.

Vår debattartikel den 11/4 är resultatet av en ökande oro för hur den kommunala demokratin i Strängnäs gradvis försämras under nuvarande majoritet. Den utlösande faktorn är inte det brev i vilket Jacob Högfeldt uppmanar de folkvalda att ”inte belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel” under rådande läge. Det är snarare droppen som fått bägaren att rinna över. Vårt inlägg handlar om majoritetens svajiga attityd gentemot oppositionen och lokaldemokratin i Strängnäs kommun. Det handlar inte om hur coronapandemin hanteras. ... 

Jacob Högfeldt har svårt för kommunal demokrati

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 11 april 2020.

Den 27 mars meddelade kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Jacob Högfeldt, att de förtroendevalda politikerna ska ge tjänstemännen arbetsro under det pågående coronautbrottet. Politikerna ska inte ”belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel.” Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en mycket besvärlig situation. Men samtidigt fortgår det politiska arbetet, vilket kräver att vi i opposition vid behov måste kunna ställa frågor till förvaltningen för att kunna förbereda oss på bästa sätt.

Låt oss hoppas att Jacob Högfeldt gjort sig skyldig till en välmenande tankevurpa. För lyfter vi blicken finns en debatt bland forskare och statsvetare, nationellt och internationellt, om riskerna för demokratin i coronakrisens kölvatten. Är vi inte uppmärksamma kan en demokratisk tradition som växt fram under lång tid äventyras. ...