Det är kris i vår kommunala grundskola. De senaste två mandat­perioderna har skolresultaten rasat dramatiskt. Målet måste vara elever som går ur skolan med gott självförtroende och godkända betyg. Det är det absolut viktigaste! Skolans eventuella organisationsform kommer i andra hand.

Vi vill:

 • tillsätta en kriskommitté för skolan, med nationella experter.
 • ge mer ansvar och befogenhet till rektorer och lärare, fråga lärarna mer!
 • styra resurserna till undervisningen.
 • införa arbetsro i klassrummen, stöd för detta i alla led.
 • öppna ett Ungdomarnas Hus – öppet även kvällar och helger.
 • utöka antalet volontärer i skolorna.
 • arbeta aktivt mot hedersvåld och förtryck.

Skolan:
Vi måste ge mer makt åt lärarna. De som fostrar våra barn måste få friheten att använda sina kunskaper på rätt sätt. Om vi är överens om denna beskrivning – hur agerar vi politiskt för att uppnå målet en av Sveriges bästa skolor?

 • Anställ rektorer som klarar av sitt uppdrag
 • Skapa kollegium med lärare som klarar av sitt uppdrag
 • Genom en tydlig målsättning
 • Genom en behovsbudget som ger resursramarna
 • Genom att resurserna gentemot elever samlas under en nämnd
 • Genom att ha en skolchef som är ett stöd till rektorerna
 • Genom en förändring av nuvarande styrning mot en egen förvaltning eller som ett
  utskott under KF
 • Genom att KF bestämmer storleken på skolpengen och ansvarar därmed för skolans
  budget. (enligt skollagen)