Tilläggsyrkande

Kommunfullmäktige 2023-08-28
Inlämnat datum: 2023-08-25

Punkt 5. Ändring av process avseende medborgarförslag och e-förslag

Tilläggsyrkande: Vi yrkar tillägg till punkt 1 med en attsats 2.  Byta namn på processen till ”Invånarförslag” istället för e-förslag. Och att det ska vara möjligt att lämna in ett skriftligt Invånarförslag.

Med motiveringen att:

Invånarförslag säger bättre vad det är för något. Vi behöver kommunicera på ett tydligt sätt till kommuninvånarna.

Dessutom är det av stor vikt att alla invånare kan lämna in förslag även skriftligt och att kommunen är behjälplig med att föra över det till digital version. Detta ska framgå tydligt och kommuniceras ut i portalen, men även på andra sätt för att nå alla invånare. Alla i vår kommun ska på ett enkelt sätt kunna lämna in sina förslag och delta i vår demokrati.

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Socialnämnden
Strängnäspartiet