Ersättare – Kulturnämnden

Ålder: Född i juli 1983.

Bor: Finninge, Strängnäs.

Yrke: Elektriker och entreprenör inom bygg-, restaurang- och hälsobranschen.

Erfarenhet: Varit kontaktperson för ungdomar som kommit in på fel bana. Jag arbetar för att få in dem på rätt spår i livet och att arbeta förebyggande, så att inte fler ungdomar hamnar fel.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att arbeta förebyggande med ungdomar, så de inte hamnar in i kriminalitet.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • förbättra fritidsverksamheten för ungdomar i kommunen.
  • det skapas ett aktivitetshus från både ungdomar och äldre att mötas i.
  • motverka ungdomskriminaliteten, som bara blir värre och värre, tyvärr.

Mitt motto:

Kontakt: hillary.nambwaya@strangnas.se