Budgetanförande med skolan i centrum

På kommunfullmäktige den 23 november debatterades och klubbades Strängnäs kommuns budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som tjänstgörande ledamot Håkan Bertilsson höll under debatten:

Som alla vet och som redan har sagts lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål.

Håkan Bertilsson höll vårt anförande under debatten.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som en möjlighet att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även att vi bör titta på om avyttring av ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ...