Ledamot, styrelsen, Strängnäspartiet
Ordförande, styrelsen USP – Unga Strängnäspartister

”Jag vill arbeta för en starkare lokal demokrati. Det betyder bland annat mycket bättre insyn i den kommunala verksamheten, medbestämmande genom e-omröstningar och mer värde för varje skattekrona genom effektivare förvaltning.”

Ålder: Född i januari 2004.

Bor: På gård i Stallarholmen.

Yrke: Stalldräng och hästtränare.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Vi behöver öka demokratiseringen i vårt lokalsamhälle.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • införa lokala folkomröstningar
  • minska byråkratin i den kommunala förvaltningen.
  • göra ”rätt” prioriteringar med allmänna medel.
  • utöka de demokratiska verktygen i kommunen.
  • minska de högsta politikerlönerna.
  • motarbeta kriminaliteten på olika sätt.
  • förbättra arbetsvillkoren inom hemtjänsten.
  • minska antalet chefer inom kommunen.

Mitt motto: Jag backar bara när jag tar sats.

Kontakt: