Snabbrapport KF i Strängnäs november 2022

För dig som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla dig informerad om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens mesta |

17 ärenden av 27 denna månaden var val av olika ledamöter med mera till nämnder, styrelser och organisationer.

Månadens ekonomiärende |

Skatten i Strängnäs klubbades för nästa år och blir också 2023 21:63 kr. Samma som i år. Liberalerna motsatte sig dock detta och ville sänka skattesatsen med 1 krona.I dagligt tal säger vi att vår kommunalskatt är 32:50 kr, per hundralapp. Fast egentligen är den 21:63 kr plus regionskatten (fd Landstinget) på 10:87 kr, summa 32:50 kr.Snittskatten för landets kommuner är 32:24 kr. Alltså ligger vår kommun 26 öre över rikets genomsnittliga skattetryck (år 2022).

Månadens vassaste fråga (interpellation) |

Månadens vassaste fråga ställde vänsterns David Aronsson: Hur ska Strängnäs kommun få bort hemlösheten till år 2030?

(… och den utvecklade följdfrågan) Vilka åtgärder finns i nuläget och vilka planeras för att jobba bort hemlösheten från Strängnäs kommun, för kommuninvånarnas skull och så att Strängnäs gör sin del för att få bort hemlösheten till år 2030? (enligt Agenda 2030)

Det ska bli mycket spännande att få svar på den frågan från kommunen! Vi får hoppas de har åtgärder som är snabbare än att komma tillrätta med hemlösheten till år 2030.

Månadens skolfokus – SkolSeniorer |

Björn Karlsson (SD) inkom med en motion (förslag) till Kommunfullmäktige där man föreslog att införa SkolSeniorer i kommunen.

”Det innebär i stora drag att de pensionärer som själva vill och önskar kan hoppa in ideellt som stödpersonal i klasserna. På så sätt kan de hjälpa till genom att som resurs ge skolan möjligheten att fånga upp alla elevers olika behov”, skriver SD.

Månadens mest debatterade ärende |

Många anmälde sig som talare för att debattera den peng (budget) som tilldelades RAR i Sörmland på 500.716 kronor av Kommunstyrelsen.

Samordningsförbundet RAR Sörmland är ett samordningsförbund som ”arbetar tillsammans för att fler ska stå på egna ben”. Det står för Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser.

Vad gör då RAR? Så här står det på deras sajt:
”Arbete, sysselsättning och skydd mot arbetslöshet är en mänsklig rättighet enligt FN-konventionen. I Sörmlands län är arbetslösheten bland de högsta i landet. Att människor står utanför arbetsmarknaden leder till kostnader, både med avseende på samhällsekonomi och mänskligt lidande. Många faktorer samspelar i dessa frågor, därför krävs ofta samordnade insatser för att öka inkluderingen på arbetsmarknaden. Samordningsförbundet RAR finns för att möjliggöra samordnade insatser för personer som riskerar att falla mellan stolarna.”

Många ledamöter upplevde detta som ett bra samverkansprojekt, men vi saknade redovisning för Strängnäs del.

Hur många deltagare är med i projektet från Strängnäs kommun och hur är utfallet för dessa deltagare? Har projektet lett till arbete på lång sikt?

Detta kommer vi i Strängnäspartiet att lämna in en interpellation (fråga) om till nästa KF-möte. Vi ser fram emot svar. För oss är det viktigt att alla skattepengar kommunen satsar i olika projekt ger resultat och att följa upp utfall.

Månadens medborgarförslag |

Den här månaden inkom tre medborgarförslag. Ett av dem var att en medborgare önskade anläggning av en boulebana i Strandparken i Mariefred.

Ärendet gick vidare till Teknik- och fritidsnämnden för beslut.

Strängnäspartiet-nytt |

Håkan Bertilsson valdes in som ledamot till Kommunrevisionen för nästa mandatperiod.
Thomas Timan ersatte Lars Larsson på månadens möte.

Vid pennan
Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Snabbrapport från KF i Strängnäs november 2022