Strengnäs Tidning 25 maj 2023

I oppositionen har man länge efterfrågar en investeringskalkyl och underlag när det gäller badhusbygget på Larslunda. ”Det är skattebetalarnas pengar”, säger Lars Larsson (STRP), oppositionsråd.

Tidningen har tidigare skrivit om att fem partier i oppositionen yrkade på återremiss när kommunfullmäktige fattade beslut om att utöka investeringsramen med 140 miljoner kronor för att bygga simhall och sporthall på Larslunda idrottsplats. Partierna som yrkade på återremiss är Liberalerna, Strängnäspartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. De fick dock inte gehör för sitt yrkande.

Tidningen pratade då med Sofia Könberg (L) som undrade varför det inte framgår i ärendet varför kostnaderna har ökat så enormt. Hon berättade också att hon hos majoriteten hade efterfrågat en investeringskalkyl.

Nu granskar Kalla Fakta konsultbolaget We Group och vd:n Mille Örnmark som anlitats för att projektera bygget. Mille Örnmarks kompetenser granskas i Kalla Fakta. I samband med upphandlingar har han nämligen ljugit om sin akademiska bakgrund. När tidningen nu pratar med Sofia Könberg igen efter Kalla faktas första del om Badhuskungen säger hon så här:

– Det är klart att det är allvarligt. Man blir förfärad. I en upphandling är cv en viktig del.

Hon fortsätter:

– Vi har känt att det har varit något i ärendet som inte stämmer, att det inte står rätt till. Nu får vi ännu mer känslan av att man undanhåller oss i oppositionen information. Man vill ju inte tro det men det är klart att man blir fundersam när information som ska vara lätt att få ut, en investeringskalkyl, inte tillhandahålls oss.

Hennes partikollega och företrädare i kommunstyrelsen, Jan Rudengren, berättar att han sedan våren 2021 har efterfrågat investeringskalkylen och nu åter den senaste tiden begärt att få ut investeringskalkylen från kommunen.

– Den finns inte. Det är mycket anmärkningsvärt att man fattar beslut om en investering på 200–300 miljoner kronor utan att ha en kalkyl.

Lars Larsson, Strängnäspartiet, och hans parti har också efterfrågat en investeringskalkyl.– Vi tror inte att kommunen har en egen investeringskalkyl. Om kommuntjänstemän har gjort en kalkyl kan den inte vara hemlig. Det handlar ju om skattebetalarnas pengar. Vi har bråkat länge om att man hemlighåller alla underlag, säger han.

När tidningen försöker begära ut en investeringskalkyl i ärendet på kommunen, hänvisas till att kalkylen är belagd med sekretess.

I en annan artikel får kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) frågan om det finns en investeringskalkyl.

Tidningen har även pratat med Catharina De Geer (KD), också hon från oppositionen.

– Att vi i kommunen inte har undersökt konsulten bättre, det måste jag säga är anmärkningsvärt. Att kostnaderna har rusat i väg känns inte bra, säger hon.

 

Opposition kritisk – saknar underlag om badhusbygget