Replik på David Aronssons (v) debattinlägg i Mariefredsposten 2023-05-22

Att vara politiker, ny eller gammal i gamet, innebär att det är vårt jobb att säga vad som ska göras för att lösa problemen i kommunen och i detta fallet skolan, som nu har varit ett problem i många år på flera fronter.

Varför ser vi ingen förbättring? Vad beror det på?

Antingen görs det fel saker eller gör man rätt saker, men inte tillräckligt.

Det finns tre allvarliga problem i skolvärlden i vår kommun:

  • Vi ligger i botten i Sverige när det gäller avgångsbetygen i den kommunala grundskolan.
  • Bygget av den nya skolan i Mariefred går alldeles för långsamt.
  • Mobbing, otrygghet och psykisk ohälsa borde tas på större allvar.

Lösningen på dessa problem är inte enkla. Men för att lösa dem måste vi våga tänka nytt.

David Aronsson (v) riktar i sitt debattinlägg in sig på de dåliga resultaten i kommunens kommunala skolor och bankar på sin gamla dörr. Varken Strängnäspartiet, Liberaler, eller forskning för del delen, förnekar att segregation är ett problem. Men är det den enda orsaken till vad som händer i Strängnäs och Mariefreds skolor? Vi tror inte det. Strängnäs hade en lång period av fri- och kommunala skolor, sida vid sida, utan dramatiska försämringar. Men när M och S tog över styret och sjösatte skolplan 2023, då hände något.

Vi behöver slut leta fel och i stället lära av kommuner som är bättre på skola än oss. Men nej, M och S biter sig fast i ”socio-ekonomiska” faktorer och David visar kurvor över segregationen. I deras ögon gör kommunal skola inga fel alls. Utan det är elevernas fel. Det är deras föräldrars fel. Vilket är rejält unket. Det kompensatoriska uppdraget tycks ha gått dem förbi. Om M och S, och Aronsson, bara kunde släppa idén om Strängnäs kommuns perfekta skolor, kunde vi kanske börja intressera oss för hur t.ex. våra grannkommuner gör – de har goda resultat fast förutsättningarna är betydligt sämre.

Jag är helt säker på att alla vi som är engagerade i politiken vill lösa problemen. Frågan är vad gör vi för att vända skutan på bästa och snabbaste sätt? Ska vi stirra oss blinda på grynnorna och fortsätta styra efter samma karta som vi gjort år efter år, utan framgång. Eller ska vi lyfta blicken och titta efter hur verkligheten ser ut nu?

 

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

Lars Larsson
Partiledare och Oppositionsråd
Strängnäspartiet

 

Det finns flera allvarliga problem i skolvärlden i vår kommun