Strengnäs Tidning 1 april 2023

Ossian Ekelund, Viktor Elgholm, Jacob Lönnebring och Adam Sjöquist i Unga Strängnäspartister. Totalt finns tolv medlemmar varav två är tjejer.

För drygt ett år sedan var Strängnäspartiet nedläggningshotat. Men det räddades och fick stora framgångar i valet i höstas. Nu startas en särskild ungdomssektion, Unga Strängnäspartister, USP.

När det lokala Strängnäspartiet skulle sätta ihop en kandidatlista inför valet 2022 fanns stora problem. Många som hade varit aktiva i partiet länge, ville kliva av. Partiet var nedläggningshotat innan man lyckades rekrytera nya namn, somliga av dem hade tidigare varit aktiva i andra partier.

Valet blev för partiet en framgång där man utökade från ett till tre mandat. Partiet innehar nu också oppositionsrådsposten.

Nu får partiet ytterligare ett tillskott, en egen ungdomsavdelning.

– Jag gjorde mitt gymnasiearbete om lokalpartier som finns i bara en kommun eller region. Till arbetet intervjuade jag Lars Larsson (Strängnäspartiets förstanamn). Vi pratade politik i två timmar och upptäckte att vi höll med varandra i mycket. Jag frågade om han ville ha hjälp med något och han svarade, ”vi vill ha ett ungdomsförbund”, berättar Viktor Elgholm.

Det blev starten till Unga Strängnäspartister som nu har tolv aktiva medlemmar.

– Kravet var att vi ska vara en del av partiet. Nu har vi hittat en lösning där vi står nära moderpartiet. Går man med i Unga Strängnäspartister blir man direkt också ansluten till Strängnäspartiet, säger Viktor Elgholm.

– Det är skönt att jobba på lokal nivå. Då har man bättre kontakt med partiets kärna, säger Ossian Ekelund.

Att de anslöt till Strängnäspartiet har att göra med att de föredrar ett lokalt parti som inte har en nationell partiorganisation.

– Det blir mindre toppstyrt när man inte är en del av ett större parti, säger Viktor Elgholm.

– Ett lokalparti kan sätta sakfrågor framför ideologi, säger Jacob Lönnebring.

Frågan är vad de unga politikerna vill uppnå med sitt engagemang.

– Prioriteten är att få något gjort. Vi vill ha något utfört. För oss är demokrati inte bara att gå till val en gång vart fjärde år. Politiker måste aktivt intressera sig för och representera folket i sitt agerande, säger Jacob Lönnebring.

Unga Strängnäspartister har hitintills satt upp flera frågor som är viktiga för dem. De vill bland annat slopa enprocentsregeln som är en finansieringsmodell för offentlig konst, sänka politikerarvoden och ha fler folkomröstningar.

– Dessutom vill vi rensa upp i kommunförvaltningen och avskeda folk som inte gör något, säger Jacob Lönnebring.

Ett problem för många ungdomsförbund är att de unga flyttar från hemkommunen när de slutar gymnasiet.

– Vi vill växa. Vi ska hitta ett system där vi kan bygga en fungerande organisation, säger Viktor Elgholm.

Tidningen har haft kontakt med alla partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Strängnäs. När det gäller ungdomsförbund hänvisar Liberalerna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna till partiernas ungdomsförbund på distriktsnivå i Sörmland. Miljöpartiet hänvisar till Grön ungdom i Eskilstuna och Vänsterpartiet har unga i Strängnäs kommun som är aktiva i Ung vänster i Eskilstuna.

När det gäller Kristdemokraterna finns just nu ingen aktiv avdelning av KDU i Strängnäs eller i Sörmland.

Moderaterna har däremot en aktiv lokal MUF-förening.– Vi har 150 medlemmar varav ett 30-tal är aktiva. Vi har aktiviteter varannan vecka, säger Arthur Limmergård, ordförande.Dessutom har socialdemokraterna en lokal, aktiv SSU-förening.

– Vi har 46 medlemmar och träffas varje onsdagkväll på Källgatan 1, berättar Johanna Petrovic, ordförande.

Unga Strängnäspartister kliver in i politiken