Strengnäs Tidning | Debatt 6 november 2023 08:01

Under det förra kommunstyrelsemötet klubbades följande beslut igenom av majoriteten:

”Kommunstyrelsen beslutar att en enskild ledamot eller ersättare inte har någon given rätt till enskilda möten med tjänstepersoner i Strängnäs kommun.”

I och med detta beslut visar majoriteten att man inte respekterar vare sig yttrandefriheten eller förvaltningsrätten. Värt att notera är också att detta inte stod på dagordningen, utan var något som KSO tog ur luften efter ett hetsigt ordbyte med en av ledamöterna, alltså helt godtyckligt.

Som tur är står inte KSO över vare sig yttrandefriheten eller förvaltningslagen och beslutet är förstås inte giltigt.

Om detta beslut nu skulle följas skulle det få som konsekvens att politikerna inte kan upphämta information direkt från tjänstepersoner i förvaltningen, utan måste få tillåtelse eller lita på att kommundirektören är transparent med alla synpunkter, även de obekväma.

Ovanstående beslut hämmar oppositionens möjligheter att granska kommunens styrning på ett relevant och bra sätt. En granskning som kan vässa majoritetens möjligheter att förbättra sitt arbete med att styra förvaltningen. Majoriteten borde välkomna en stark opposition, men det är klart, kritik är aldrig roligt att få.

Det är KSO:s rätt att lägga vilka förslag hen vill, men någonstans i bakhuvudet hade man hoppats att demokratins klocka hade ringt när en sådan tanke dök upp.

Detta går emot allt som KSO Jacob Högfeldt (M) tar varje tillfälle i akt att säga, nämligen att Strängnäs kommun ska vara öppen och transparent. Att vi ska prata med varandra och inte om varandra.

Det klingar väldigt falskt och borde vara genant att fortsätta att hävda detta när ovanstående beslutats.

Gör om och gör rätt! Majoriteten borde gå ut med att annullera, riva upp eller på annat sätt göra så att beslutet upphör att gälla. Det vore ett värdigt agerande från dem som ytterst ska värna demokratin.

Denna typ av maktfullkomligt agerande från de styrande i vår kommun är en farlig väg att kliva in på.

Invånare i Strängnäs kommun, är det sådana här beslut ni vill att era representanter ska fatta? Godtyckliga, lagstridiga och som hämmar oppositionen och dess förmåga att ställa majoriteten till svars?

 

En farlig väg majoriteten i Strängnäs kliver in på