Snabbrapport KF i Strängnäs Sept 2023

För er som inte orkar med den långa versionen – men ändå vill hålla er informerade om politiken i Strängnäs kommun.

Månadens frågor till förtroendevalda

Denna gången var det två frågor som ställdes till de förtroendevalda. De ställdes av mig, Marie Ericsson Drotte (strp). Jag börjar känna mig lite ensam om att ställa frågor under denna punkten. Har inte någon av de andra ledamöterna i KF (54), frågor att ställa till ansvariga politiker i majoriteten? Detta är en utmärkt möjlighet tycker jag själv att få snabba svar på funderingar.

Här kommer frågorna och de korta svaren.

 1. Fråga ställd till kommunalråd Anders Härnbro (s).
  När kommer det pågående arbetet med klassificeringen av mark i Strängnäs att vara klar?
  Och har man inkluderat i arbetet, strategier för att bevara och skydda jordbruksmark i kommunen?
  SVAR: Den kommer att vara klar till årsskiftet och arbete kommer att inkludera skyddande av jordbruksmark.
 2. Fråga ställd till kommunalråd Anders Härnbro (s).
  När beräknas kommunens Vattentjänstplan att vara klar och när kommer den att komma upp i MSN för behandling?
  SVAR: Vattentjänstplanen ska vara klar till den 1 januari 2024, men jag vet inte när den kommer upp i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden för behandling.

Månadens granskning

Ernst & Young har på kommunrevisorernas uppdrag gjort en granskning med syfte att bedöma om Kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen säkerställer en ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig intern kontroll avseende ingångna avtal.

Resultatet blev att kommunen fick grönt (godkänt) på alla punkter. Däremot såg det inte lika positivt ut när det gällde de kommunala bolagen. Där SFAB/SBAB fick rött (ej godkänt) på de två frågorna: Finns en ändamålsenlig roll och ansvarsfördelning för kommunens avtalsförvaltning? Finns ändamålsenliga styrdokument och rutiner för avtalsförvaltning? På den sista frågan här fick även SEVAB rött (ej godkänt).

Månadens köttbulle

Det har varit mycket snack om kvaliteten på maten i kommunens boende och skolor. Sverigedemokraternas Björn Karlsson tog tag i detta och föreslog att man gör ett försöksprojekt under ett år där man serverar köttbullar och makaroner som ett alternativ varje dag.

En konkret motion som det ska bli spännande att se svaret på från majoriteten.

Månadens vindsplacering

SD ifrågasatte att barn ska placeras i vindsmiljöer, som hänt nu i en av kommunens skolor. Med flera frågor ställde de majoriteten mot väggen och undrade hur de tänkte lösa det här. Vi väntar på ett snabbt svar från majoriteten.

Månadens mest engagerade ungdom

Melker Tor Norberg från Mariefred lade fram tre medborgarförslag under månadens möte.
De handlade om att ordna ett övergångsställe vid Trekantens busshållplats samt sänka hastigheten till 50 km/h, fixa en fotbollsplan eller en multisportplan i Marielund och att få belysning till övergångsstället vid busshållplatsen Kumla-Härad.

Det medborgarförslag, om att bygga fotbollsplan, som kommunen kan bestämma över lämnades till Teknik- och fritidsnämnden för utredning och beslut.

Månadens budgetfråga

Liberalernas Jan Rudengren och Margaretha Furustrand lade en motion för ett och ett halvt år sedan om att kommunens nettobudgetering ska avslutas från och med 2023 års budgetarbete. Från och med budgetåret 2024 ska rambudgeten tydligt redovisa intäkter och kostnader för varje budgetpost.

Strängnäspartiet och Liberalerna yrkade bifall till motionen. Men majoriteten avslog den.

Hela förklaringen går att läsa här på kommunens sajt under punkt 12.

Jan Rudengren (l) lade också till en protokollsanteckning om att det inte ska ta 1,5 år att få svar på en motion. I kommunallagen står det att motioner ska beredas på ett sånt sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Skärpning kommunen! En sådan här viktig motion om ekonomin ska besvaras snabbare.

Månadens nyval i Strängnäspartiet

Viktor Elgholm (strp) valdes in som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämnden för Strängnäspartiet. Han är 19 år och därmed den yngste i BUN. VI ser fram emot hans ungdomliga engagemang. Samtidigt vill vi med värme tacka Andrea Mörner för ett förtjänstfullt arbete i nämnden fram till nu.

Vid pennan

Marie Ericsson Drotte
Gruppledare
Strängnäspartiet

 

Snabbrapport från KF i Strängnäs September 2023