Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Blogg och Twitter

Nu har vi skaffat blogg och Twitter. Följ oss där inför valet 2014.

Blogg: http://strangnaspartiet.tumblr.com/

Twitter: https://twitter.com/strangnasparti (@strangnasparti)

 

Gör din röst hörd inför valet!

Strengnäs Tidning har en enkät inför höstens val där man får svara på vilken fråga som man tycker är viktig och varför. Vi uppmanar alla att gå in och göra den och göra sin stämma hörd.

Länk till enkäten:

http://sv.surveymonkey.com/s/QRLHJZD

Vi i Strängnäspartiet kommer själva under hösten att genomföra enkäter både här på vår hemsida och på vår Facebooksida. Håll utkik!

 

//Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Politikerutfrågning i Härads bygdegård 8 maj 2014

Jan Eriksson, Strängnäspartiet (Foto: Linda Djapo, Strengnäs Tidning)

 

Nio politiker från nio partier fick svara på Häradsbornas frågor nu i kväll. Missnöje och en känsla av marginalisering genomsyrade de första frågorna.

Det var en god uppslutning i publiken när Härads hembygdsförening bjöd in till politikerutfrågning. Och det var Häradsbornas egna frågor som politikerna skulle svara på. De boende i Härad hade i förväg skickat in frågor som hembygdsföreningen sammanställt.

De fem första frågorna handlade om Strängnäs kommuns hemsida och hur Härad beskrivs i relation till andra orter. Just detta fångade Strängnäspartiets Jan Eriksson upp under den inledande presentationsdelen. Han var också den första som tilltalade publiken mer direkt.

– Man får en känsla av att det finns ett missnöje, jag hoppas att jag har fel.

Läs mer...
 

Strängnäspartiets lista - val 2014

 

 

1. Jan Eriksson, Projektledare

2. Monika Eriksson-Bertilsson, VD

3. Håkan Bertilsson, Stabschef

4. Niklas Strömberg, Processtekniker

5. Christer Alvin, Civilingenjör

6. Annika Skogsmo, Skoladministratör

7. Lillie Strömberg, Förskollärare

8. Hans Noreen, Journalist

9. Oscar Sandberg, Ventilationsmontör

10. Anita Berg, Studie- och yrkesvägledare

11. Staffan Kullengren, Utbildare

12. Ludmila Holm, Pedagog och Psykolog

13. Erik Berg, Överstelöjtnant

14. Frank Backman, Konsult

15. Stefan Holm, IT-konsult

16. Ronnie Triumf, Lärare

17. Claes Eriksson, Driftschef

18. Ulrika Eriksson Rehn, Undersköterska

19. Magnus Edvinsson, Informatör

20. Anita Säll, Lärare

 

Gör Strängnäs trådlöst

Vi tycker att det nu är dags att ta in Strängnäs i den digitala tidsåldern. Vi pratar om att införa gratis WiFi zoner i staden.

T ex så planerar Stockholms stad att erbjuda WiFi-zoner på vissa offentliga platser. Katrineholms kommun är också långt framme med detta.

Det borde därför inte vara omöjligt för Strängnäs att genomföra. Vi tror att det skulle vara ett lyft för både invånare och turister.

Vad tror ni?

Se vår motion om detta.


 

Kliv ur den politiska ankdammen

En mycket bra insändare författad av Strängnäspartiets Stefan Holm som svar på Ilpo Viinikkas (S) insändare; ”Facebook stärker inte alltid demokratin” (publicerad 16/10 i Strängnäs Tidning).

Jag sitter själv som politiker i Strängnäs men förstår inte Ilpo Viinikkas syn på Facebook och de frustrerade föräldrar som startat denna grupp. De beslut som fattas i nämnderna och kommunstyrelsen speglar inte alltid folkviljan. Om de ledande politikerna inte lyssnar på medborgarna så måste de ju agera på något sätt.

Att sedan säga att de är långt från verkligheten när de gör detta genom de kanaler de är vana vid får stå för honom, men faktum är att sociala media är där människor i dag ger uttryck för sina åsikter. Och påverkar.

Till vardags arbetar jag med socialt samarbete på ett intranät med över 100 000 användare. Den strategiska planen där är att öka samarbetet via de sociala medier som används dagligen av medarbetarna – Facebook, Twitter, LinkedIn etcetera.

Så Ilpo Viinikka, ta ett stort kliv ut ur den politiska ankdammen Strängnäs och ta en titt ut i verkligheten. Den består inte bara av nämnder och politiska partier och prestigefyllda beslut utan även förankring till medborgarnas vilja. Där ute finns även något som kallas sociala medier. En del politiker i vår kommun har förstått detta, både från de ledande och de i opposition. Heder åt dessa!

Som politiker måste vi förstå att det är en arena där vi måste vara beredda att möta medborgarna.

Stefan Holm
Strängnäspartiet

 

 

Strängnäspartiet vågar prioritera

Nedan är vår replik på Tord Tjernströms debattsvar i Strengnäs Tidning 17/10 med anledning av vår debattartikel 14/10 "Dags att kasta in handduken nu Tjernström?"

Tjernström lämnar vissa svar men fokuserar på att misskreditera Strängnäspartiet för avsaknad av ideologi, för att vi vill lägga ner näringslivssatsningar (inte sant) samt utmanar oss att ta ansvar för helheten.

Strängnäspartiet vågar prioritera

Strängnäspartiet tycker att traditionella partiideologier är omoderna och orelevanta i modern politik. Det har varit vår ståndpunkt sedan partiet startade 1992.
Det är uppenbarligen inget som Socialdemokraterna haft problem med tidigare då vi har regerat tillsammans under en mandatperiod.

Politik handlar om att våga prioritera och vi vill prioritera kärnverksamheterna skola, vård och omsorg.
Vi har varit tydliga i de senaste årens budgetar när vi vågar prioritera genom att reducera -inte lägga ner- satsningarna på t ex näringslivsutveckling samt minska den politiska administrationen. En bra politisk ledning börjar städa uppifrån.

För oss duger det inte att vissa verksamheter går lysande när andra verksamheter haltar, att kärnverksamheterna vård, skola och omsorg får ta stryk på bekostnad av annat.
Det måste finnas en balans mellan hur resurserna fördelas och det gör det inte idag.

Därför kommer vi heller aldrig acceptera en skattehöjning förrän det har vänts på varenda sten och vridits på varenda krona som det går att hitta i den kommunala verksamheten.
En skattehöjning skulle vara förödande för Strängnäs attraktionskraft som kommun.

Detta tycker vi är att ta ansvar för helheten. Vad gör du själv Tord för att ta ansvar för helheten, förutom att avkräva svar från andra partier?
Vår handduk hänger också kvar, för vi har aldrig själva antytt att vi vill kasta in den bara för att det blåser hårt.

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet

Frank Backman, ordförande Strängnäspartiet

 

 

Dags att kasta in handduken nu Tjernström?

Debattartikel publicerad i Strängnäs Tidning 14/10

2014 verkar bli ännu ett år där Socialnämndens ordförande Tord Tjernström (S) väljer att medvetet möta ett nytt år utan en budget i balans, dvs han vet att de pengar som tilldelats Socialnämnden inte kommer att räcka till. Vi har redan i år fått se konsekvenser av detta, då alliansen väljer att lägga ner Solvändan för att spara pengar samt bryta sina tidigare löften om att bygga ett nytt äldreboende i Stallarholmen efter Selaöhemmets nedläggning. Tanken var ju att det först skulle stå klart 2013, sedan 2015. Dock menade Tjernström att den ändrade tidplanen inte var något sviket löfte utan det skulle bli av och det skulle bli bra och genomtänkt. Resultatet? Något nytt äldreboende blir det inte, däremot ser man över möjligheterna att öppna Selaöhemmet igen. Ridå!

Tjernström pratar ofta om att ta ansvar som politiker. Vi anser det inte vara ansvarstagande att acceptera en budget som aldrig räcker till. Strängnäspartiet har två år i rad velat ge Socialnämnden ett ordentligt tillskott, ca 15-20 mkr/år då vi har räknat och sett att den föreslagna budgeten från allianspartierna inte räcker till för att bedriva en värdig vård och omsorg. Men våra -och även andra partiers- förslag på tillskott till Socialnämnden har avslagits med motiveringen att politik i en majoritet handlar om att kompromissa. Det förstår vi till viss del, men det måste finnas en gräns. Politik handlar om att stå upp och ta ansvar för sina och sitt partis åsikter och ideologier som väljarna tagit till sig. Att då inte stå upp när det blåser hårt är ett stort svek mot sina väljare.

Socialdemokraterna har hela 15 av 29 mandat i kommunfullmäktiges styrande koalition. De är alltså ensamma större än de tre andra partierna (C, FP, MP) och skulle rent teoretiskt kunna styra den fyrklövern med järnhand! Och ändå väljer man av någon anledning att år efter år kompromissa med sin politik och medvetet ta obalanserade budgetar vilket leder till stora konsekvenser som redan nämnts. Detta är för oss obegripligt.

För ganska exakt två år sedan fattades det ca 17 mkr för Socialnämnden. Då kände Tjernström att gränsen snart var nådd och funderade på att kasta in handduken. Nu måste det sparas ca 15 mkr genom att lägga ner delar av Solvändan samt reducera insatser för de äldre och de funktionsnedsatta. Extra beklämmande blir detta när man läser Socialdemokraternas valmanifest för senaste valet: ”Vi vill rusta upp ytterligare äldreboenden, exempelvis Solvändan i Mariefred.”
Är det dags att kasta in handduken nu, Tjernström?

Jan Eriksson, gruppledare Strängnäspartiet
Frank Backman, ordförande Strängnäspartiet

 

 

Pirkko Björklund till minne

 

Pirkko Björklund har hastigt avlidit i en ålder av 74 år. Hon sörjs av sin man, Lars Bergholm, närmaste familj och många vänner.

Pirkko föddes 11 oktober 1938 i Ypäjä mellan Åbo och Lahti i Finland. Hennes far var militär och ansvarade bla för Mannerheims hästar i Ypäjä. Pirkko hade 5 syskon och hon var den yngsta i syskonskaran.

Pirkko flyttade till Sverige och bosatte sig i Vaxholm för att sedan bo i Tranås, Gränna och Göteborg innan hon landade i Solna tillsammans med sina söner och föräldrar i Hagalund. Första sonen Tommy föddes 1961 och ett år senare kom Mikael.  Pirkko utbildade sig i bokföring och arbetade bla på spelföretaget Bally Scandinavia.

1979 träffade Pirkko sin blivande man Lars Bergholm i Stockholm. Efter en tid var Pirkko och Lars förlovade och förlovningen skedde i Rom. Just resandet var ett av Pirkkos signum och hon gjorde årligen ett flertal resor till när och fjärran.

1999 flyttade familjen till sommartorpet på Selaön för att 2002 bosätta sig i Strängnäs Stad.

Pirkko blev medlem i Strängnäspartiet i februari 2001 och blev tämligen omgående vald till kassör, ett uppdrag Pirkko hade intill sin bortgång. Pirkkos politiska uppdrag har varit interna och hela tiden inom styrelsen.

För Pirkkos del var hennes engagemang i de ekonomiska frågorna de viktigaste, där kommunens låneskuld oroade henne en hel del, men även de sociala frågorna ansåg Pirkko vara viktiga och då framförallt de äldres villkor.

Pirkko argumenterade för att få till stånd möjligheter till friskvård och fritidssysselsättning för äldre främst i Stallarholmen, för hennes del var en boulebana i Stallarholmen ett mycket välkommet önskemål.

Hon var en respekterad och kunnig politiker.

Vi sörjer verkligen att en så engagerad och empatisk människa och vän som Pirkko nu gått ur tiden.

Ditt minne är hos oss alla.

Strängnäspartiet genom,

Erik Berg

Frank Backman

 

Håkan Bertilsson

 

 

Strängnäspartiet – Budget 2014

Strängnäspartiet satsar på verksamheten och sparar på administrationen!

 

Strängnäspartiet vill helhjärtat satsa på kommunens kärnverksamhet och kraftsamla på verksamhet som kommer barn, unga och gamla till del.

 

Vi är av den bestämda uppfattningen att grunden för en bra kommun – för såväl invånare som potentiella inflyttare – skapas genom att ha en stabilitet inom vård, omsorg och skola.

 

Vårt budgetalternativ innehåller därför satsningar inom områdena vård, omsorg och skola samt reduceringar inom administrationen.

 

Våra omprioriteringar är riktade till att höja personaltätheten inom vård och omsorg samt lärarlöner och lärartätheten inom skolans område.

 

Grundprincipen i Strängnäspartiets budget för 2014 är att reducera kostnaderna för administration och olika former av overheadkostnader. Dessa pengar ska gå till de viktigaste formerna av kommunal kärnverksamhet och då främst förskola/skola och till äldreomsorgen.

 

Kommunen ska kvalitetssäkra vård och omsorg genom att höja personaltätheten på olika former av äldreboenden och undvika ensamarbete nattetid.

 

Vi är övertygade om att de pengar som satsas inom skolans tidigaste stadier (F – 6) är mycket väl använda pengar och på lång sikt kommer att betala sig, genom att det behövs mindre insatser i de högre åldrarna och de högre klasserna/stadierna.

Allt enligt devisen ”Tidig insats - trygga barn”

 

SEVAB ska i samband med bildandet av det nya energibolaget ESEM genomföra kostnadsbesparingar som ger förutsättningar till att sänka taxor och avgifter väl under riksgenomsnittet.

 

SBAB/SFAB ska inventera sitt bostads- och fastighetsbestånd och överväga försäljning av lokaler och/eller bostäder där intressenter finns.

 

Sammanfattning av Strängnäspartiets budget 2014

 

Satsningar

 

Kulturnämnden =   + 1,5 mkr

Barn-och Utbildningsnämnden =   + 15,0 mkr

Socialnämnden =   + 18,5 mkr

Plan- och byggnämnden =   + 3 mkr

Summa + 38 mkr

 

Reduceringar, effektiviseringar och sänkt ambition

Kommunfullmäktige =   - 1,5 mkr

Kommunstyrelse =   - 18,0 mkr

Nämnden för Hållbart Samhälle =   - 6,0 mkr

Teknik och Fritidsnämnden =   - 5,0 mkr

Allmänna Rationaliseringar (Ratio) =   - 7,5 mkr

Summa - 38 mkr

 

Debatt om årsredovisning 2012, KF 22/4 2013

 

 

Årsredovisning 2012 debatterades i Fullmäktige 22 april av Strängnäspartiets Erik Berg.

"Kommunrevisorerna riktar rejäl kritik mot Barn och Utbildningsnämnden samt Socialnämnden, främst för att ha överskridit sina ekonomiska ramar och inte i tid reagerat eller hanterat de uppkomna problemen, samt att i mångt och mycket inte uppnått sina mål.

Revisorerna riktar vidare allvarlig kritik mot Teknik och Fritidsnämnden samt Kommunstyrelsen för brister i ”styrning, ledning och kontroll av projekt”. Vidare får Kommunstyrelsen kritik för sin hantering av uppsiktsplikten gentemot SEVAB.

Efter en sådan salva kan man fundera över om den beviljade ansvarsfriheten för nämnder och styrelser verkligen var ett riktigt beslut.

Men viktigare är:

Hur skall dessa brister undvikas för framtiden, vad krävs då av kommunstyrelsens ordförande?

Jens Persson får nu fundera över hur han tänker åtgärda dessa brister och hur skall han ta kommandot över både nämnderna och SEVAB.

En fråga att hantera är:

Skall verkligen nämnderna få ha den frihet man har idag eller skall de styras och kontrolleras mer ingående och noggrant?

Förtjänar inte Strängnäs kommun en bättre och effektivare styrning?

Vidare inser man också att:

Det krävs en fördjupad utbildning i projektstyrning och projektuppföljning för inte bara nämndpolitiker.

Detta för att vi skall slippa alla dessa olika projekt som ständigt blir dyrare som till exempel: Campus, g:a Thomasgymnasiet, Hammarängen, Finningerondellen, Entrévägarna in till Strängnäs Stad, SEVAB med Stockholms vatten, Kraftvärmeverket, Kvitten osv

Listan kan tyvärr göras lång.

En sak är säker och det är att kommunstyrelsens ordförande har en hel del arbete att utföra med sina nämnd- och styrelseordföranden för att få nästa års revision att bli bättre och kanske rent av bra."

 

Erik Berg

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL