Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Ny avtalsskandal på gång i Strängnäs!

Strängnäs kommun har en lång och inte speciellt smickrande historia av att teckna långa avtal som till en början har verkat bra men som efter ett tag har visat sig orsaka stora problem. Listan kan göras lång men det som de flesta känner till är bl a Campus och ProMarina.

I Campus sitter kommunen fast i ett avtal som direkt medför att kostnaderna för skollokalerna är så stora att man årligen måste överväga att lägga ner vissa skolor för att få ekonomin att gå ihop.

Vad gäller ProMarina så har kommunens båtägare fått känna på ordentliga avgiftshöjningar utan att ha fått något tillbaka i form av utlovade åtgärder.

Nu avser kommunen att arrendera ut Strängnäs mest attraktiva område under de kommande 15 åren (med option på 5 år) eftersom Restaurang Riva vill investera i en ny byggnad på aktuell plats. Det är inte orimligt att tro att verksamheten säljs vidare efter några år vilket rimligen bör innebära en vinstaffär på några miljoner. Nu börjar varningsklockorna ringa på allvar för oss.

Att en företagare vill investera och utöka verksamheten har vi i Strängnäspartiet inga problem med, då vi är för fri företagsamhet. 
Men nu pratar vi inte fri företagsamhet längre, utan kommunalt riktat stöd till enskild verksamhet. Är det så en kommun ska agera för att stödja fri företagsamhet? Vi tycker inte det.

Hur vet vi att just Riva är mest lämpliga att driva verksamhet här?
Varför erbjuds inte t ex Grekiska TavernanL’oasisSju rum och kökNils grill och bar eller Harrys m fl samma möjlighet att utveckla sin verksamhet på platsen?

Vi lever idag i en värld i snabb förändring. Ska då en kommun verkligen avsäga sig rätten att kunna utnyttja Strängnäs mest attraktiva område för de nästkommande 15 åren? 
Ska Jacob Högfeldt bli nästa kommunalråd att sälla sig till skaran av kommunalråd som tecknar långa och ofördelaktiga avtal för Strängnäs och dess invånare? Allt tyder på det eftersom beslut redan är taget i Kommunstyrelsen. Vi hoppas, för allas skull, att han tänker över detta ett varv till. Eller två.

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Majoriteten höjer sina egna arvoden!

Tycker du att du har för lite betalt? Vill du ha en löneökning på 25%? Försök gå in till chefen och förhandla det...

Men det går om du är moderat politiker i Strängnäs (nämndordförande) och tycker att ditt arvode är lite för lite i förhållande till det du gör. Dina sjysta majoritetskollegor i både Moderaterna och Socialdemokraterna höjer gärna ditt arvode med 25%.

Detta beslutades på kvällens KF 2015-08-31 under vilda protester från oppositionen. Detta hjälpte föga utan förslaget klubbades igenom.

Det är sånt här som får en tappa lusten att vara fritidspolitiker, om man nu törs säga att man är det längre. Politikerföraktet kommer nå nya höjder.

Tänk er en undersköterska eller ett vårdbiträde som helt plötsligt får fler patienter att vårda, eller en lärare som helt plötsligt får fler elever i klassen. Kan de gå till chefen och hävda en 25%-ig löneökning? Givetvis inte. Kanske 2,5% i bästa fall.

Detta är ett fantastiskt lågvattenmärke av M och S vad gäller förakt för skattemedel och kommunal personal.

 

Jan Eriksson // Strängnäspartiet

 

Helhetsgrepp behövs för Strängnäs skolor

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har.

Skollagens resursfördelning gör det är svårt för små skolor. Som en konsekvens av det fria skolvalet så är varje elev en intäkt. Som intäkt är alla elever lika mycket värda oavsett om de väljer en kommunal skola eller en friskola. Vi kan tycka vad vi vill om denna resursfördelning men det är den vi har att rätta oss efter.

Så intäkterna för eleverna på en skola måste vara större än de kostnader den drar. Detta samband förstår alla och speciellt de som verkar i sina egna företag. Om detta inte balanserar så är det någon annan som måste betala. Det kan vara kunder och leverantörer eller som i skolan – andra elever.

Eftersom skolorna på vår landsbygd är små så påverkar detta samband, det mellan intäkter och kostnader, hur den kommunala huvudmannen fördelar sina resurser. Ett riktvärde för en skola som bär sina kostnader är ca 25 elever per klass och då i två paralleller. En F-3 skola innehåller då minst 200 elever. Om så inte är fallet måste huvudmannen flytta resurser från de skolor som har en god ekonomi till skolor med en sämre ekonomi. Så görs det i dag och det görs på bekostnad av andra elevers möjlighet att få skola för sina medförda intäkter. Därför är frågan om landsbygdsskolornas vara eller inte vara en fråga för oss alla i Strängnäs kommun. Eftersom alla elever berörs.

Som kommunal huvudman måste du hela tiden sträva efter att skattepengarna används på bästa möjliga sätt. Att få så mycket skola det bara går att få med de resurser vi gemensamt har. Den förra majoriteten presenterade att grundskolan förlorar 20 mkr årligen i att inte optimera verksamheten. Det motsvarar 40 speciallärare, som kunde hjälpa våra elever i behov av särskilt stöd. Som ett exempel.

Nu innebär detta resonemang inte att landsbygdsskolorna ska stängas. Små skolor på landet kan spela en viktig roll för lokalsamhället. De föräldrar som vill till ett annat sammanhang med sitt barn kan göra så genom det fria skolvalet. Så vad resultatet blir beror på vad alla i Strängnäs kommun anser, samtidigt som politiken tar sitt övergripande ansvar. Då måste alla kort upp på bordet.

Jag känner en oro över att beslutsunderlaget, inklusive medborgardialogen, blir både för grund och för begränsad. Hela skolsträngnäs måste ingå eftersom allt hänger ihop och alla aspekter måste beaktas – allt från levande landsbygd till fördelning av våra gemensamma skolintäkter. Detta blir omfattande men ingen vill upprepa misstaget med gymnasiets flytt till Campus.

Då blev det både fort och fel. Så låt oss göra det bättre denna gång.

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

 

Tack för alla röster!

Strängnäspartiet vill tacka alla er som har mailat oss, ringt oss, pratat med oss och inte minst röstat på oss. Nu tar vi nya tag och börjar så snart som möjligt att mobilisera och satsa hårt inför nästa val 2018.

Och vi hoppas att DU också vill vara med på den resan! Är DU intresserad av att vara med och utforma en bra politik för hela Strängnäs kommun?

Hör då av dig till oss på Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller skriv ett meddelande på Facebook.


 

Hotell Mälarblick som serviceboende

Motionen nedan presenterades på kommunfullmäktige måndagen den 25/8. Tyvärr fick den inte framställas helt pga en juridisk gråzon varför vi valde att dra tillbaka den för några omformuleringar. Men den kommer upp igen, var så säkra. Vi har fått mycket positiva kommentarer om detta förslag från både majoritets- och oppositionspolitiker men även av människor vi träffat på Mälardagen och i vårat valtält.

Motion – Hotell ”Mälarforum” som serviceboende


Strängnäs sociala omsorg har lidit hårt se senaste åren pga otillräckliga resurser vilket har drabbat både personal inom äldreomsorgen och självklart de äldre. Även lokaler för daglig verksamhet samt pensionärernas hus har reducerats sina möjligheter att bedriva verksamhet. Strängnäspartiet vill återupprätta Strängnäs attraktionskraft som en bra stad att bo och åldras i, och vill med denna motion utreda möjligheten att göra om det oanvända hotellet till en form av äldrecentrum.

Med äldrecentrum menar vi att det kan inrymmas många olika verksamheter som t ex:

- Serviceboende/servicehotell för boende som har biståndsbedömd service/personlig omvårdnadsinsats samt möjlighet till trygghetslarm.

- Gemensam restaurang/café för boende samt utifrånkommande gäster med tillgång till lunch och middag.

- Träning/rehabcenter för boende samt utifrånkommande personer (t ex nyutskrivna strokepatienter som bor i ordinärt boende).

- Daglig verksamhet med olika aktiviteter t ex olika kurser/cirklar.

- Uthyrningsdel för olika ideella verksamheter t ex PRO, Röda korset, Väntjänst m.m.

- Gemensamma ytor för olika fritids- och kulturaktiviteter.

Den stora fördelen med befintligt hotell är att det finns rum, köksmöjligheter, sällskapsutrymmen både inomhus och utomhus. Vidare så är det lokaliserat i ett vackert sjönära läge med möjlighet till fina och nära promenadstråk samt nära centrum.

Vi motionerar om en förutsättningslös utredning som primärt ska ge ett fullgott underlag för vidare diskussioner mellan alla berörda. Det bör omfatta men inte begränsas till:

- Brukarbehov och brukarintresse

- Lämpliga verksamheter

- Renoverings- och investeringsbehov hotell Mälarforum

- Renoverings- och investeringsbehov av övriga äldreboenden i Strängnäs kommun

- Eventuell konsekvens och effekt på befintliga verksamheter

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Strängnäspartiets skolpolitiska program 2015 - 2018.

Vi är förvissade om att alla politiska partier i Strängnäs kommun vill det bästa för våra barn och elever. Vi delar samma mål men vägen dit är olika. För att inte hamna vilse under färden är det bra med en kompass och den består av en egen förvärvad kunskap om förskola/skola som tillsammans med en kompetent förvaltning, skolledning och personal kan utreda och verkställa en bra verksamhet.

Första åtgärden är att ta reda på vad förskolan/skolan kostar. Idag är det ingen som kan svara på vad den faktiska kostnaden är. Man har blandat kostnader högt och lågt så ingen har en total överblick. Varför är då detta så viktigt? Svaret är att skollagens grundbelopp (skolpengen) ska motsvara kommunens budgeterade kostnader för sin förskola/skola. Om då den ekonomiska redovisningen gömmer kostnader så blir skolpengen mindre än vad den ska vara. Därmed så går förskola/skola miste om resurser.

Vi har här anledning att tro på en ökning av skolpengen. Varifrån kommer då dessa medel? Den sittande majoriteten har bedrivit en vidlyftig ekonomisk politik vilket lett till att man under 2013 var tvungen att låna till driften. Därmed så har man förbrukat sina resurser och blir tvungen att gå ut med en skattehöjning. Det ekonomiska handlingsutrymmet är därmed mycket begränsat. Vi vill inte höja skatten då den redan är hög och där en högre skatt kan innebära en minskad skattekraft. I en sådan situation blir man tvungen att prioritera. Enkelt uttryckt – man kan inte få allt som man vill ha.

Kommunala verksamheter, som inte är lagstyrda som skola och socialtjänst, ska värderas av våra tjänstemän som kommer tillbaka med förslag på transfereringar från mindre viktiga områden till förskola/skola. Dessa resurser kommer räcka en bit men inte hela vägen. Återstår då de dolda kostnaderna inom den kommunala skolan. Dessa måste lyftas fram och värderas i ett samråd med brukare och personal. Oavsett vad svaret blir efter ett samråd så ska vi respektera det.

De dolda kostnaderna ligger i en oförmåga att anpassa den kommunala skolans lokalkostym. Idag beräknas ca 20 mkr årligen av grundskolans skolpeng gå till skollokaler som inte nödvändigtvis behövs för elevernas undervisning. 20 mkr årligen motsvarar exempelvis 40 st specialpedagoger. En kraftig resursförstärkning inom undervisningen.  Men svaret från samrådet kan också bli att de skolor som idag inte bär sina kostnader, pga för få elever, ska vara kvar då de värnar andra värden.

De resurser som ändå kan frigöras här vill vi företrädesvis rikta till förskolan och de lägre årskurserna. Tidig insats – trygg utveckling ger svaret på varför. Vi måste börja från början.

För att styra mot målet måste vi följa skollagen och då inte bara mot förskolan/skolans uppdrag utan även dess resursfördelning. Graden av resurser avgör hur väl uppdraget kan utföras.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng oavsett skolform.

- Alla barn/elever ska ha en skolpeng baserad på kommunens faktiska kostnader.

- Skolpengen ska inte användas till att täcka andra kostnader.

- Skollagens tilläggsbelopp måste vi använda till att kompensera de svagare elevernas skolgång för alla barn/elever ska med.

Håkan Bertilsson

Undertecknad har i en serie artiklar utvecklat Strängnäspartiets tankar om vår skolpolitik. Varsågod och ta del på www.strangnaspartiet.se/forskola-o-skola och/eller www.facebook.se/strangnaspartiet.

 

Uppdaterat om Strängnäspartiets skolpolitik

Nu är sidan om förskola och skola uppdaterad. Ta gärna del av Håkan Bertilsson tankar. Han publicerar fyra artiklar. Dessa artiklar finns också på Strängnäspartiets facebooksida.

 

Blogg och Twitter

Nu har vi skaffat blogg och Twitter. Följ oss där inför valet 2014.

Blogg: http://strangnaspartiet.tumblr.com/

Twitter: https://twitter.com/strangnasparti (@strangnasparti)

 

Gör din röst hörd inför valet!

Strengnäs Tidning har en enkät inför höstens val där man får svara på vilken fråga som man tycker är viktig och varför. Vi uppmanar alla att gå in och göra den och göra sin stämma hörd.

Länk till enkäten:

http://sv.surveymonkey.com/s/QRLHJZD

Vi i Strängnäspartiet kommer själva under hösten att genomföra enkäter både här på vår hemsida och på vår Facebooksida. Håll utkik!

 

//Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 

Politikerutfrågning i Härads bygdegård 8 maj 2014

Jan Eriksson, Strängnäspartiet (Foto: Linda Djapo, Strengnäs Tidning)

 

Nio politiker från nio partier fick svara på Häradsbornas frågor nu i kväll. Missnöje och en känsla av marginalisering genomsyrade de första frågorna.

Det var en god uppslutning i publiken när Härads hembygdsförening bjöd in till politikerutfrågning. Och det var Häradsbornas egna frågor som politikerna skulle svara på. De boende i Härad hade i förväg skickat in frågor som hembygdsföreningen sammanställt.

De fem första frågorna handlade om Strängnäs kommuns hemsida och hur Härad beskrivs i relation till andra orter. Just detta fångade Strängnäspartiets Jan Eriksson upp under den inledande presentationsdelen. Han var också den första som tilltalade publiken mer direkt.

– Man får en känsla av att det finns ett missnöje, jag hoppas att jag har fel.

Läs mer...
 

Strängnäspartiets lista - val 2014

 

 

1. Jan Eriksson, Projektledare

2. Monika Eriksson-Bertilsson, VD

3. Håkan Bertilsson, Stabschef

4. Niklas Strömberg, Processtekniker

5. Christer Alvin, Civilingenjör

6. Annika Skogsmo, Skoladministratör

7. Lillie Strömberg, Förskollärare

8. Hans Noreen, Journalist

9. Oscar Sandberg, Ventilationsmontör

10. Anita Berg, Studie- och yrkesvägledare

11. Staffan Kullengren, Utbildare

12. Ludmila Holm, Pedagog och Psykolog

13. Erik Berg, Överstelöjtnant

14. Frank Backman, Konsult

15. Stefan Holm, IT-konsult

16. Ronnie Triumf, Lärare

17. Claes Eriksson, Driftschef

18. Ulrika Eriksson Rehn, Undersköterska

19. Magnus Edvinsson, Informatör

20. Anita Säll, Lärare

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL