Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning 2016-12-03

Frågan är berättigad då vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler om att så är fallet. Men först en tillbakablick:

Den med gott minne kommer ihåg att under förra mandatperioden startades ett detaljplanearbete för Visholmen. Stora workshops hölls där alla medborgare, stora som små, fick komma till tals. Fram utmejslades en vision om ett framtida Visholmen som ska bli allas vardagsrum, en plats för kultur och aktiviteter och fritt från privata bostäder. Alla synpunkter kokades ner i en detaljplan, som mycket riktigt visar på ett Visholmen där allmänheten kan njuta av kultur och fritid. Planen finns att läsa på kommunens hemsida. Så långt är allt väl.

Men vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler att majoriteten M och S har andra planer än de officiella för Visholmen! Vi har av flera av varandra oberoende källor fått berättat för oss att majoriteten planerar att exploatera och sälja mark på Visholmen för privat bostadsbyggande. Motivet till detta ska vara att frigöra kapital för andra investeringar.

Detta är i så fall djupt oroande och störande av många anledningar. Den främsta är givetvis att majoriteten går tvärt emot Strängnäsbornas önskemål och vision om ett Visholmen tillgängligt för alla. De går emot sin egen majoritetsförklaring om att Visholmen ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål för alla. Vidare så går man också bakom ryggen på alla Strängnäsbor genom att inte hantera detta på ett öppet sätt. Skendemokrati helt enkelt. Vi måste få ett slut på den osunda fixarmentalitet som har blivit rådande i Strängnäs kommun och respektera de demokratiska processerna.

Strängnäspartiet kommer aldrig tillåta annat än att Visholmen fortsätter vara Strängnäs gröna lunga. En puls för fritids- och kulturaktiviteter, fri från bostadsbebyggelse och en plats som utvecklas varsamt. Vi hoppas att (M) och (S) i Strängnäs delar vår syn och därmed kraftfullt dementerar rykten om tankar på att exploatera mark på Visholmen.

För Strängnäspartiet,
Jan Eriksson
Gruppledare och KF-ledamot

Vill (M) och (S) sälja ut Visholmen?