Visst är det glädjande att Strängnäsborna verkar få sin kulturdag trots allt. Men vi tycker inte att det är hyresgästerna i Strängnäs Bostads AB (SBAB) som ska betala för den.

SBAB går enligt ett beslut in och betalar 150 000 kronor för Strängnäs kulturdag 2017. Beslutet togs i första hand av majoriteten i SBAB:s presidium samt av bolagets vd. Senare har även kultur- och fritidsnämnden godkänt detta beslut.

Det vi i första hand finner märkligt med ärendets hantering sammanfattas i följande fem frågor:

  1. Varför ska en viss grupp människor (SBAB:s hyresgäster) betala en kulturdag för hela kommunen?
  2. Varför kan inte kultur- och fritidsnämnden finansiera kulturdagen själva? Kostnaden motsvarar 0,4 procent av deras budget för 2017 – en budget som dessutom får ett tillskott med cirka en miljon kronor från 2016. Majoriteten har också haft alla möjligheter att få med denna lilla kostnad inför antagandet av budget och årsplan för 2017.
  3. Är det rimligt att SBAB tar kostnaden för kulturdagen, när bolaget samtidigt har ett lånebehov på 20 miljoner kronor för 2017? Frågan är extra relevant när prognosen pekar på att Strängnäs kommun för 2016 får ett överskott på 46 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor bättre än förväntat. Av kommunstyrelsens budget på 113 miljoner kronor utgör kulturdagens kostnad 0,1 procent.
  4. Varför gick SBAB:s presidium över styrelsens huvuden? Beslutet togs primärt av ordförande och vice ordförande samt bolagets vd. Övriga i styrelsen informerades via mejl när beslutet redan var taget. Det hela var inte ens föremål för ett per capsulam-förfarande.
  5. På vilket sätt skapar detta mervärde åt hyresgästerna i SBAB?

Hanteringen av ärendet visar tyvärr att det fortfarande lever en form av osund fixarmentalitet i kommunens styrande majoritet.

Varför ska kommunens hyresgäster betala för kulturdagen?