Mariefredsposten 2022-09-09 | Debatt

I spurten på valrörelsen slåss nu alla politiker och partier om att komma med de bästa förslagen och nya inspel om det mesta. Men var finns visionerna? Det som de flesta politiker gått in i politiken för att förverkliga och det som invånarna gärna vill veta innan de röstar.

Hur ska Strängnäs kommun se ut om 20 år? Vilken bild vill man ska bli verklighet?

Jag vill gärna börja med det partiet jag själv nu är med i och arbetar aktivt i för att vi ska få inflytande efter valet. Men jag uppmanar även de övriga partierna i kommunen att komma med sina visioner.

Om utvecklingen fortsätter som den gjort hittills kommer Strängnäs kommun att ha cirka 60.000 –70.000 invånare år 2042.

Vi i Strängnäspartiet ser framför oss en kommun där kommuninvånarna har mycket mer inflytande, och insyn i, över hur kommunen styrs och utvecklas med folkomröstningar i lokala frågor.

Alla skolor, oavsett huvudman, ligger i topp i landet och vi har väl fungerande fritidsaktiviteter för våra ungdomar. Alla ungdomar får chansen att utvecklas så långt de kan. Det bidrar till lägre kriminalitet och en tryggare miljö. Det finns också flera naturliga mötesplatser där generationerna kan mötas.

Handeln och matkulturen i våra centrum är levande och det sprudlar av kultur och aktivitet i kommunen. Vi har ett välmående näringsliv med många småföretagare. Sedan flera år tillbaka har vi etablerat Strängnäs Filmfestival och någon större attraktion som kompletterar de vi redan har och lockar många turister. Citykärnorna, våra infarter och strandnära områden är vackra och tilltalande. Vi har etablerat flera olika boendemiljöer och boendealternativ i alla kommundelar som husbåtsmarinor, kanalboenden, områden med billiga smålägenheter och olika varianter av plus- och nollenergi hus med mera, med mera.

Äldreomsorgen är väl utbyggd, och man kan välja mellan många olika typer av stöd och boenden på livets höst. Man ska kunna njuta av Strängnäs oavsett ålder!

Vi har ett starkt lokalsamhälle med ett jordbruk som förser oss med mycket lokalproducerat och ett rent vatten, en frisk miljö och stor biologisk mångfald genom ett utvecklat och konsekvent miljöarbete.

Pendlingstiden till Stockholm är cirka 30 minuter och Strängnäs kommun ingår i Stockholms Lokaltrafik. Cykelbanorna i kommunen är utbyggda och noga sammanlänkande, så att man kan ta sin cykel eller elcykel till affärer, köpcentrum, skolor, jobb och fritidsaktiviteter istället för att ta bilen.

I en sådan Strängnäs kommun skulle i alla fall jag vilja bo – om jag lever då. Och kan vi i Strängnäspartiet bidra till det framtidsbygget, så är vi mer än glada!

Marie Ericsson Drotte
Entreprenör/kommunikatör
Lars Larsson
Partiledare, ekonom
Henrik Mörner
Key Account Manager
Thomas Timan
Ingenjör
Thomas Drakengren
IT-konsult
Håkan Bertilsson
Gymnasielärare
Mattias Winkler
Handlare
Magnus Edvinsson
Pensionär

Kandidater på kommunlistan
Strängnäspartiet

Var finns visionerna i kommunens valrörelse?