Strängnäspartiet går till val med en skolpolitisk agenda. ”De kommunala skolorna ska arbeta mer som friskolorna”, tycker Lars Larsson, Strängnäspartiets förstanamn.

Intervju med Lars Larsson av Anna Hübsch

 

Hur ska ditt parti höja den låga kunskapsnivån i de kommunala grundskolorna?

– Vi har en skolpolitisk agenda med åtgärdsplan. Framför allt vill vi satsa på lärarens roll och dess relation till elever. Vi tycker också att de kommunala skolorna ska arbeta mer som friskolorna. Vi vill ha korta beslutsvägar och snabba åtgärder i skolan. Vi tror att åtgärderna kan finansieras genom utbildningskontorets befintliga resurser. Varför åtgärderna inte gjorts tidigare om pengarna finns? Vi tror att det beror på förvaltningskultur och politikernas kunskaper.Kommunens befolkning ökar snabbt och väntas fortsätta göra det, främst genom inflyttning. Vilka för- och nackdelar ser du med det?– Vi ser bara fördelar. Inflyttningen innebär ökade skatteintäkter. Det är kommunens uppdrag att se till att den kommunala servicen hinner med.

Kommunfullmäktige har beslutat att upphöra med lagen om valfrihet inom hemtjänsten, lov, lokalt i Strängnäs Är det den bästa lösningen?

– Vi tycker det är fullständigt huvudlöst. Det handlar om äldre människor som har styrt i hela sitt liv och sedan inte ska få bestämma när de blir gamla. Vi vill återinföra lov.

Utifrån erfarenheterna från pandemin, vad behöver kommunen bli bättre på inför eventuella framtida kriser?

– Framförhållning, planering och att följa standardkraven för hygienrutiner, vilket vårdcentraler gjorde men inte äldreomsorg.

Socialkontoret har under mandatperioden ändrat sitt arbetssätt med bland annat försörjningsstöd – och fått rekordmånga klagomål. Hur ska du hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden?

– För det första måste hjälpen vara individanpassad. Vi tror på modellen Växjölöftet där den som får försörjningsstöd får gå i ett utvecklingsprogram.

Många invånare upplever sin närmiljö och vissa offentliga platser som otrygga – samtidigt som brottsstatistiken är förhållandevis låg. Hur ska du öka känslan av trygghet?

– Sätta upp fler övervakningskameror, anställa fler fältassistenter, förhandla med polisen så att vi får ut fler poliser och om vi inte lyckas, anställa väktare. Vi vill också satsa på ett ungdomens hus. Att det i dag redan finns fritidsgårdar? Struliga ungdomar går inte dit. Ett ungdomens hus kan ta efter Fryshusets koncept.

Sjukskrivningstalen bland kommunens runt 2 000 anställda är sedan flera år höga. Hur ska ni få medarbetarna att må bättre?

– Modernisera organisationerna. Ha en plattare organisation med färre chefer där mer inflytande ges till den personal som är nära verksamheterna. Då får vi loss resurser och kan anställa mer personal inom till exempel omsorgen.

Om utsläppen fortsätter som i dag så kommer kommunens lokala koldioxidbudget att ta slut i förtid.  Hur ska ni, konkret, ”rädda planeten Strängnäs”?

– Först och främst ska kommunen hålla sig till lagar och regler som finns och se till att de följs. Vi skulle också vilja se mer resurser på tjänstemannasidan till miljöinspektörer.

Inflationen är hög. Hur vill du göra med kommunalskatten?

– Ha den oförändrad och sänka på sikt. Kommunen har haft ett överskott på sin budget i flera år samtidigt som vi har en hög kommunalskatt.

Vilka två frågor kommer ni att driva hårdast inför kommunvalet 2022?

– Skolan. Om ungdomarna inte får godkända betyg, vilka ska då bära vår välfärdsstat i framtiden? Valfriheten i hemtjänsten. Det är helt enkelt en anständighetsfråga att de äldre ska ha det bra.

Ungas betyg och äldres valfrihet viktigt för STRP
Märkt på: