Vi vill:

Höja skolpengen
Vi vill utveckla den kommunala skolan. Ett sätt att göra det är att höja skolpengen för att finansiera tidiga insatser i för- och grundskolan. Vi vill också samla alla verksamheter som rör barn och unga under samma tak.

Utveckla Visholmen
Visholmen ska utvecklas som ett friluftsområde för alla. Området ska vara helt tillgängligt för allmänheten och fritt från privata boenden, hotell och liknande. Däremot ser vi gärna en utomhusscen för olika typer av uppträdanden. Vi stödjer också tanken på att inrätta ett naturrum inom området.

Sälja Sevab
Vi vill sälja Sevab för att frigöra utrymme för investeringar inom andra områden, exempelvis skolor, idrottsanläggningar och äldreboenden. Sevabs investeringskrav minskar kommunens möjligheter att satsa på andra verksamheter. En försäljning är också helt nödvändig för att undvika ökade låneskulder.

Skapa mötesplats i Strängnäs
Vi föreslår att kommunen köper och bygger om Strängnäs före detta tingshus för att skapa en central mötesplats, där Strängnäsbor i alla åldrar kan träffas och där det finns utrymme för kulturella aktiviteter och utbyten.

Bygga trygghetsboende i Strängnäs
Ett trygghetsboende måste byggas i Strängnäs stad. Detta finns redan eller är på gång i Stallarholmen, Mariefred och Åker. Vi ser det som en prioriterad uppgift att ett trygghetsboende även inrättas i Strängnäs stad, av kommunen eller privata initiativ.

Välkommen att rösta på ditt lokala parti den 9 september!

Strängnäspartiets prioriterade frågor inför valet