Replik på Jacob Högfeldts och Thore Berggrens debattartikel i Strengnäs Tidning den 13/8 2018.

Inget är så lätt som att lova något som redan är bestämt. I en debattartikel den 13 augusti lovar Jacob Högfeldt och Thore Berggren (M) att införa en ny busslinje till Solberga handelsplats. Vilken tur då att kommunstyrelsen, inklusive oppositionen, redan har beslutat att utreda en sådan. Detta är visserligen något som borde varit på plats för länge sedan, men bättre sent än aldrig kanske.

Men inlägget visar också på något annat, nämligen att Moderaterna tycks ha kapitulerat i frågan om en levande centrumhandel i Strängnäs stad. Visst stämmer det att e-handeln ställer nya krav på den fysiska handeln. Men att Strängnäs centrum tappar den ena butiken efter den andra, senast Lidl och Coop, har ganska lite med e-handel att göra. En större anledning hittar vi istället i just Solberga. Att externa handelsplatser slår ut centrumhandeln är inte unikt för Strängnäs. Samma mönster ser vi även i andra städer där stora köpcentrum etablerats utanför stadskärnan, exempelvis Eskilstuna.

Utbyggnaden av Solberga handelsplats har pågått under lång tid och den nuvarande majoriteten kan givetvis inte hållas ansvarig för beslut som fattades för över tio år sedan. Men den har i högsta grad bidragit till att försämra läget genom att bevilja bygglov för Lidls nya butik i Solberga. Det beslutet strider mot gällande detaljplan, vars syfte är att begränsa ytan för livsmedelshandel i Solberga så att centrumhandelns förutsättningar inte ska försämras.

Självklart ska det vara möjligt att vara gammal eller billös i Strängnäs, men då måste vi öka förutsättningarna för mer handel i centrum. Det gör vi bland annat genom att skapa centrala mötesplatser, satsa på kultur och turism och göra det enklare att starta och driva företag. Vi ser också gärna att befolkningen ökar i och runt stadskärnan. Förhoppningsvis får vi med oss även Moderaterna i vår strävan att göra Strängnäs centrum mer levande.

Niclas Samuelsson
Strängnäspartiet

Fotnot: Denna replik publicerades i Strengnäs Tidning den 20 augusti 2018.

M kapitulerar om centrumhandeln