Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 5/9 2019.

”Utmaningsrätten är att privatisera” hävdar Krister Lumme (S) den 27/8 i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning – en något fyrkantig hårdragning och negativ syn på en innovativ möjlighet för vår kommun att förbättra servicen inom kärnverksamheten i ett utsatt ekonomiskt läge.

Vi i Centerpariet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet anser att den kommunala verksamheten behöver konkurrensutsättas och har därför lagt en motion i kommunfullmäktige om ”Utmaningsrätt – En ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för Strängnäs kommun”. En konkurrensutsättning ökar effektiviteten och ger därmed möjligheter för vår kommun att pressa kostnader och hålla hög kvalitet inom exempelvis äldreomsorg, hemtjänst, park- och gatuskötsel med mera.

Tanken är att enskilda aktörer får lämna in och påvisa kostnadseffektiva och kvalitetshöjande förslag inom delar av kommunens verksamheter. Om den privata aktören är effektivare väljs denna.

Om däremot kommunen är effektivare läggs uppdraget på kommunen. Flera kommuner har redan infört detta med gott resultat.

Borgliga debattörer vill av förklarliga skäl ha utmaningsrätt, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tycker annorlunda. Nu har Moderaterna chansen att visa var man står ideologiskt vad gäller valfrihet och konkurrens till den offentliga sektorn och lyfta fram en moderat hjärtefråga genom att rösta med oss.

Frågan är nu om Moderaterna väljer att införa utmaningsrätt för medborgarnas och kommunens ekonomis bästa, eller om de faller till föga för Socialdemokraterna i deras gemensamma koalition?

Catharina De Geer, gruppledare för Kristdemokraterna
Margaretha Furustrand, gruppledare för Liberalerna
Niclas Samuelsson, gruppledare för Strängnäspartiet
Roger Steen, gruppledare för Centerpartiet

Kommer M rösta för utmaningsrätt i Strängnäs?