På kommunfullmäktige den 18 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Som vanligt delar vi i Strängnäspartiet mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en bättre styrning. En organisation som har för avsikt att vara uthålligt framgångsrik måste basera verksamheten på mål som bland annat är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. Här når majoriteten inte riktigt fram i sitt förslag till flerårsplan.

Däremot stödjer vi fortsatt majoritetens förslag om oförändrad kommunalskatt och överskottsmålet på två procent. Kommunens ekonomi har förbättrats på senare år och många kurvor går i rätt riktning. Men faktum är att vi också har en enorm utmaning i att komma till rätta med de miljardskulder kommunen dras med och som begränsar vårt ekonomiska handlingsutrymme. Vi i Strängnäspartiet står kvar vid ståndpunkten att vi måste sälja delar av de kommunala bolagens verksamheter och tillgångar, framför allt det som ligger under Sevab. Vi kan också frigöra välbehövliga resurser genom att minska antalet administrativa tjänster i kommunen med förslagsvis tio procent.

Skolan och våra ungas rätt till bra undervisning och en trygg uppväxt är en hjärtefråga för oss. Det är glädjande att majoriteten ger mer pengar till barn- och utbildningsnämnden och att man fortsätter satsa på tidiga insatser. Vi anser dock att man borde gå ännu längre. Minst hälften av kommunens totala budget borde tillfalla de verksamheter som rör barn, ungdomar och utbildning. Det handlar om att omfördela pengar som redan finns i systemet och samla alla resurser som rör barn och unga under en förvaltning och en nämnd.

Ett av de viktigaste beslut vi har att fatta denna mandatperiod är var Thomasgymnasiet ska ligga i framtiden. Vår uppfattning är klar: gymnasiets nuvarande lokaler är inte ändamålsenliga eller lämpade för den undervisning som bedrivs. En omförhandlad hyra förändrar inte detta faktum. Thomasgymnasiet måste alltså lämna Campus för andra lokaler. Att placera dessa i det nuvarande kommunhuset tror vi inte är en lämplig, eller ens genomförbar, lösning. Återstår då att bygga en helt ny skola – eller se om det går att använda andra befintliga lokaler. Med några rockader skulle lämpliga skollokaler i Strängnäs kunna frigöras för gymnasiets verksamhet. Kanske den byggnad vi nu befinner oss i (Paulinska skolan) är ett alternativ att titta på?

Vi i Strängnäspartiet är också övertygade om att en levande stadskärna i en attraktiv centralort stärker hela kommunen. Vi har tidigare pekat ut Visholmen som en viktig plats för kultur och rekreation samt behovet av en central mötesplats i Strängnäs stad. Men en levande stadskärna behöver även förutsättningar för handel. Vi vill därför se ett tillgängligt centrum, som kan nås med flera olika färdmedel och samtidigt begränsa utbyggnaden av den externa handeln.

Strängnäspartiets anförande under budgetdebatten