Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 24 augusti 2019

Majoriteten (M och S) i Strängnäs kommun planerar att bilda en koncern med de två kommunala bolagen SEVAB och SFAB/SBAB. De vill förbättra ägarstyrning, skapa synergier och möjligheter till resultatutjämning. Det här kommer att kosta pengar, enligt majoriteten 300 000 kronor per år, plus administrativa kostnader.

Från ett företagsperspektiv är det här svårt att motivera. De angivna kostnaderna kommer inte att räcka. Och en koncern med två bolag? Bolagen kan lika gärna fungera som de gör i dag och styras genom ägaruppdraget. Näringslivet lämnar sådana här konstruktioner, då det driver upp arvoden, göder oklarheter och skapar konflikter.

Ett skäl kunde vara att skapa professionella styrelser, för att driva verksamheten på mer affärsmässiga grunder. Men så blir det inte. Styrelserna för SEVAB och SFAB/SBAB blir kvar och en helt ny styrelse kommer att skapas i det nya moderbolaget. Förslaget är till och med att det blir samma personer som sitter i kommunstyrelsens (KS) presidium – här tycks affärsmässighet fått vika för kontroll – KS ansvarar redan för kommunens bolag.

Omorganisationer – med samma människor som flyttar runt på olika stolar – gör oss inte bättre på att driva bolag. Även två externa “experter” planeras att tas in i den nya koncernstyrelsen. Experter är också människor och accepterar de ett minoritetsuppdrag, i en politikerstyrelse, har de förmodligen redan bestämt sig för att inte gå emot majoriteten.

Det faktum att bara ett av bolagen får göra vinst (SEVAB) och att det finns tankar om att vi genom resultatutjämning ska undanhålla skatt, gör att förslaget verkar ogenomtänkt. Även i vår gemensamma penningpåse är företagskonstruktioner för att undandra sig skatt skatteplanering, vilket S och M säger sig vara emot.

Vad kan då det egentliga skälet vara? Kommunen är vårt främsta demokratiska projekt och ska kännetecknas av stor öppenhet. Samtidigt har majoriteten haft påtagligt svårt att förklara meningen med koncernbildningen. Tanken att bolagiseringen syftar till att hindra insyn i de kommunala bolagen ligger nära till hands. Väl medvetna om hur majoriteten fungerar i andra frågor, kan detta vara huvudskälet. Sammantaget är förslaget illa genomtänkt och syftet oklart.

Catharina De Geer, gruppledare för Kristdemokraterna
Margaretha Furustrand, gruppledare för Liberalerna
Niclas Samuelsson, gruppledare för Strängnäspartiet

Koncernbildning löser inte problemen