Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 12 december 2016.

Skolorna i Strängnäs kommun rasar i flera nationella utvärderingar. Våra kommunala skolor föll från plats 174 till 266 i redovisningen från Sveriges kommuner och landsting.

Fyra av tio elever går ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Situationen är oacceptabel! Akuta insatser är nödvändiga för att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) arbetar nu med att ta fram ett ambitiöst skolutvecklingsprojekt och vi i Kristdemokraterna och Strängnäspartiet ser fram emot att arbeta tillsammans med majoriteten för genom detta projekt långsiktigt stärka skolan.

Problemet är att majoriteten (M och S) nu har beslutat att sänka elevpengen.

Kristdemokraterna och Strängnäspartiet föreslog istället att BUN skulle höja elevpengen. Denna investering gör att vi kan höja lärarlönerna, stärka elevhälsan och satsa på tidiga insatser.

18 miljoner kronor kostar vår förstärkning av elevpengen. BUN:s totala budget är cirka 811 miljoner kronor. Vi anser att våra barn och deras framtid är väl värda denna budgetökning.

Nu måste majoriteten ta sitt ansvar och ökar elevpengen. Annars riskerar de att hela skolutvecklingsplanen havererar redan innan den ens är sjösatt.

Håkan Bertilsson
Strängnäspartiet

Pia Steensland
Kristdemokraterna

Moderaterna och Socialdemokraterna sänker elevpengen!