Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 12 oktober 2017

Nu har det nu hänt igen. För vilken gång är svårt att minnas, men återigen har skolexperter kommit fram till att läget är akut för Strängnäs kommunala skolor. När vi ramlat ned ännu mer och blivit Sveriges sjunde sämsta skolkommun går det inte att sitta still.

Då begriper varje pedagogiskt kunnig människa att det är allvar. Då krävs rejäla satsningar på kvalitet, attraktivitet och inte minst lärartäthet för att lyfta. Precis som den nyligen presenterade utredningen föreslår.

Att detta i sin tur kräver ekonomisk kraftsamling och nedläggning av enheter som blivit för små för att nå pedagogiska kvalitetskrav står givetvis också klart. Det har utredningen rätt i.

Likafullt brakar det återigen igång med lokala, högljudda aktionsgrupper på Facebook. Har de fel då? Nej, inte nödvändigtvis. De gör naturligtvis rätt i att slå vakt om sina egna byars ekonomiska ställning och utveckling. Men de har fel när de tar barnen som gisslan för att uppnå det.

Skolbarn mår bäst av att utbilda sig i bästa möjliga lärmiljö. Detta kan bara erbjudas av skolor som kan attrahera de bästa pedagogerna, erbjuda bästa pedagogiska arbets- och utvecklingsmiljö, bästa entusiasm och kunskapsresultat. Strängnäs kommunala skolor tillhör inte den kategorin. Den som tror något annat önsketänker och har i vart fall varit blind för Lärarförbundets och öppna jämförelsers ranking de senaste åren.

Vi har kommunala skolor där endast något mer än varannan elev blir godkänd i alla ämnen. Ändå har vi inte råd att ge mer resurser till skolan. I stället tvingar vi våra skolbarn att betala notan med ofullständiga betyg och sämre start i sina liv.

Det är naturligtvis inget mindre än en skam för Strängnäs kommun att det är så. Skolan är vår särklassigt viktigaste uppgift. En kommun som misslyckas där kan inte kompensera med annat.

Vi i Strängnäspartiet välkomnar utbildningschefens förslag. Vi hade i ärlighetens namn gärna sett att man gått ännu längre, men vi förstår att det krävs kompromisser om man ska lyckas samla en politisk majoritet för att ta de första stegen.

Det handlar förvisso om ekonomi, men långt viktigare handlar det om barnen och därmed hela vår framtid.
Skolbarnen får inte tas som gisslan för att några räddhågsna politiska partier inte vågar ta steg i en kortsiktigt smärtsam process.

Det är nämligen ingenting mot den smärta vi annars tillfogar våra barn och hela vårt framtida välstånd. En kommun som har ambitionen att växa har inte råd att ha en av Sveriges sämsta skolorganisationer. Politiker som vill se sina framtida väljare i ögonen har det inte heller.

Håkan Bertilsson
Ordförande i Strängnäspartiet och 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Skolutredningens förslag är rätt