Vår lista till höstens kommunval är nu spikad. Observera att det skett ett par platsförändringar jämfört med den lista som publicerades i Strengnäs Tidning den 4 april. Inga namn har dock tillkommit eller försvunnit.

Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2018

 1. Niclas Samuelsson, Skribent och redaktör
 2. Kristina Stimac, Gymnasielärare
 3. Håkan Bertilsson, Gymnasielärare
 4. Monika Eriksson Bertilsson, Socionom
 5. Annika Skogsmo, Skolassistent
 6. Tony Badlisi, Studerande
 7. Carl-Henric Lange, Organisationskonsult
 8. Erik Berg, Överstelöjtnant
 9. Frank Backman, Konsult
 10. Hans Noreen, Kulturarbetare
 11. Magnus Edvinsson, Fil. kand.
 12. Anita Säll, Pensionär
 13. Stig Noord, Pensionär
 14. Staffan Kullengren, Säkerhetskonsult
 15. Ronnie Triumf, Lärare
Listan till valet är klar