Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 23 april 2018.

Ett förslag till utbyggnad/upprustning av Strängnäs reningsverk föreslås av Sevab i samband med att Mariefreds reningsverk avvecklas på grund av dålig kapacitet och brist på miljöanpassning.

Redan tidigare finns avloppsledningar från Åker som fraktar avloppsvatten till Strängnäs. I dag finns skarp kritik kring reningsverkets placering vid Ulfhäll. Det kommer också att påverka nya områden som växer upp kring Fårhushagen och det så kallade Måsenområdet.

Beroende på hur vinden blåser ligger en obehaglig lukt av avlopp över sydöstra Strängnäs. Det är inte rimligt att bygga om och bygga ut ett reningsverk för mycket lång framtid som ligger i ett område där människor bor och verkar.

Strängnäspartiet anser att ett nytt reningsverk bör byggas utanför Strängnäs tätort alternativt hanteras på annat sätt. Skälen är flera:

Av hänsyn till boende i Strängnäs, som ska slippa bajslukt från hela kommunen.

Vår reservvattentäkt finns nära nuvarande reningsverk i Gorsingeholm.

Ett ombyggt reningsverk ska fungera i ytterligare 30–40 år, hur påverkas det av en höjd vattennivå i Mälaren och så kallat hundraårsregn?

Strängnäs kommun har en stark tillväxt och kan se fram emot fortsatt inflyttning. Vi efterfrågar fler alternativ och en mycket långsiktig plan för hur avloppsvatten från hela kommunen ska hanteras. Sevab har bara lagt fram ett förslag, men att bygga ut eller rusta upp ett redan gammalt reningsverk ser vi som en dålig lösning.

Vi anser inte heller att någon enskild tätort bör belastas med ett utbyggt eller nytt reningsverk. Frågan bör istället utredas utifrån fler mindre reningsverk i anslutning till tätorterna, eller ett större reningsverk någonstans mellan Strängnäs, Mariefred och Åker. En omfattande investering, det inser vi, men att göra mindre investeringar fortlöpande på ett befintligt, felplacerat reningsverk kommer långsiktigt med stor säkerhet att kosta kommuninvånarna mer.

Ett tredje alternativ är att skicka vårt avlopp till en annan kommun, som har kapacitet och vilja att ta emot fler kunder. Kan vi frakta rent vatten till Strängnäs så kan vi väl frakta bajs någon annanstans?

Monika Eriksson Bertilsson

Ska Strängnäs tätort ta hand om hela kommunens bajs?