Strängnäs Tidning – Insändare 18 juli 2022 07:05

Svar på debattartikeln ”Andras antagningsregler påverkar de kommunala skolorna” den 7/7.

Moderaterna (M) och Socialdemokraterna (S) i Strängnäs vill inte ha en seriös diskussion om skolan (M:s debattartikel 7/7). Kanske för att skolkrisen i Strängnäs inte är ny. Stora problem fanns redan i slutet av 1990-talet, innan vi hade några friskolor. Det gjorde att flera föräldrar- och lärargrupper startade friskolor. Dagens kris inleds 2011, när S tillsammans med C, F och MP styrde kommunen. Efter valet 2014, då M och S tog över, blev det än värre. (Se Kolada: elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, Strängnäs, 1998-2021.)Efter åtta år med M och S styre är kommunala skolor unikt svaga. M och S skulle kunna räcka ut en hand och be om hjälp. Varför inte tillsätta en krisgrupp med alla politiska partier? Istället bemöts oro och kritik över en allvarlig situation med raljerande utfall och bortförklaringar.

Kenneth Larsson (M) och Thore Berggren (M) menar att om högpresterande elever tas från en skolan, blir den skolan dålig. De menar att det är eleverna, inte lärarna, som skapar kvaliteten på skolans undervisning.

Hur ser det ut i andra kommuner? Upplands Väsby, Täby, Solna, Sundbyberg har ungefär samma andel elever i friskolor. Där har kommunala grundskolor 70 – 93 % godkända elever. Vi har 55 %. Varför? Under lång tid har ledande politiker sagt att den kommunala skolans problem är friskolornas fel. En sådan inställning skapar uppgivenhet och vanmakt i hela organisationen.

Det är ingen hemlighet varför framgångsrika skolor lyckas. Vi vill se självständiga rektorer och lärare med tillräcklig tid för sina elever, samt ett fåtal men tydliga mål. För så kan filosofin för framgångsrika skolor beskrivas. Det finns många exempel på skolor som lyckats utomordentligt väl, även när elevernas hemförhållanden m.m. inte är de bästa. Låt oss lära av dem! Skolan skall vara kompensatorisk, i Strängnäs, precis som i andra kommuner.

Reaktioner på Strängnäs allt sämre kommunala skolor, från oroliga föräldrar, skolinspektionen, E-kurirens ledarsida, den politiska oppositionen, de kommunala revisorerna, tankesmedjan SER och graverande statistik, sammanfattar Kenneth Larsson och Thore Berggren med ”verklighetsfrånvänd opportunism”.

Ett sorgligt lågvattenmärke från Strängnäsmoderaterna.

Sorgligt lågvattenmärke från Strängnäsmoderaterna