Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 11 april 2020.

Den 27 mars meddelade kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Jacob Högfeldt, att de förtroendevalda politikerna ska ge tjänstemännen arbetsro under det pågående coronautbrottet. Politikerna ska inte ”belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel.” Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en mycket besvärlig situation. Men samtidigt fortgår det politiska arbetet, vilket kräver att vi i opposition vid behov måste kunna ställa frågor till förvaltningen för att kunna förbereda oss på bästa sätt.

Låt oss hoppas att Jacob Högfeldt gjort sig skyldig till en välmenande tankevurpa. För lyfter vi blicken finns en debatt bland forskare och statsvetare, nationellt och internationellt, om riskerna för demokratin i coronakrisens kölvatten. Är vi inte uppmärksamma kan en demokratisk tradition som växt fram under lång tid äventyras.

Vi vill därför ha ett förtydligande från kommunstyrelsens ordförande. Är det så att oppositionen inte få ställa några frågor alls, om någonting, till förvaltningen under coronakrisen? Frågan är motiverad, då Jacob Högfeldt i praktiken säger att folkstyret ska sättas åt sidan. I vår politiska tradition brukar politiken i kristider gå i motsatt riktning. Folkvalda över alla partigränser brukar samlas, ta kontroll över utvecklingen, övervaka och tillsammans styra samhället genom problemen.

När vår S-ledda regering på riksnivå kräver stärkt makt och vill sidsteppa riksdagen, är Moderaterna och dess partiledare Ulf Kristersson bland de första att sätta sig till motvärn. I Strängnäs vill Kristerssons partikamrater, med god hjälp av Socialdemokraterna, istället att det demokratiska arbetet ska sättas på undantag. På kommunal nivå tror alltså kommunstyrelsens ordförande att det går bra att stänga till informationsflödet och inte vara transparent – och därmed bortse från den lokala demokratin.

Det är tyvärr inte första gången Jacob Högfeldt och majoriteten med M och S slirar på frågan om den kommunala demokratin. Den nuvarande politiska majoritetens ledning har ända sedan starten präglats av brist på professionalism och förståelse för styrning och ledning. Nu verkar det som att man använder en för samhället mycket svår situation för att ytterligare inskränka de demokratiska spelreglerna.

Catharina De Geer
Gruppledare för Kristdemokraterna

Margaretha Furustrand
Gruppledare för Liberalerna

Niclas Samuelsson
Gruppledare för Strängnäspartiet

Jacob Högfeldt har svårt för kommunal demokrati