Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021.

 

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel.

Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister.

Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och de lagar som ska följas. När det inte överensstämmer, så är det deras skyldighet att påpeka det. Det finns en kommunallag som styr detta.

Monika Eriksson Bertilsson
Monika Eriksson Bertilsson

Att majoriteten opponerar sig mot det är högst märkligt. Att förvaltningsledningen gör det och klagar inför kommunstyrelsen, som tidigare skett, är än märkligare och i det närmaste tjänstefel. Lagar och förordningar ska följas liksom fattade politiska beslut.

Förmågan att ta sig ur den nedåtgående spiral som funnits inom skolan och fortfarande finns har inte visat sig under majoritetens styre. Det visar på problem med ledning och styrning. Det visar också att det finns olika tolkningar av de otydliga mål som kommunen arbetar efter.

Barn- och utbildningsnämnden satte redan förra mandatperioden ett så kallat mål, skola 2023, som innebär att Strängnäs kommuns skolor ska vara bland de ledande i Sverige. Det är mycket långt till det målet och då borde ledningen vara mycket ödmjuk mot revisorernas arbete som följer och analyserar sådant som förvaltningen borde gjort själva för länge sedan.

Ledande politiker har en vision ”med invånarnyttan i fokus” och den följs av otydliga mål inom förvaltning och kontorens verksamheter, och lämnar därmed öppet för tolkningar, både för politiker och tjänsteorganisation. De som förlorar på det är våra barn och unga som inte får sina behov tillgodosedda i skolan.

Monika Eriksson Bertilsson
Strängnäspartiet

Lyssna på kritiken för att ge barnen bättre skola