Lars Larsson valdes till ny ordförande vid Strängnäspartiets årsmöte den 28 april. Till styrelseledamöter utsågs även Marie Ericsson Drotte, Andrea Mörner, Bosse Konrad och Håkan Bertilsson.

Samtidigt avtackades tidigare ordföranden Niclas Samuelsson samt ledamöterna Kristina Stimac, Annika Skogsmo och Monika Eriksson Bertilsson.

Strängnäspartiets nya styrelse består av Lars Larsson (ordförande), Bosse Konrad, Håkan Bertilsson, Marie Ericsson Drotte och Andrea Mörner (ej på bild).
Lars Larsson ny ordförande