Den 28 februari beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Lidls nya butik i Solberga handelsplats. I en artikel i Strengnäs Tidning den 1 mars hävdar Magnus Stuart (M) att nämnden var enig i frågan. Det är dock inte med sanningen helt överensstämmande.

Under mötet framhöll jag själv att det finns många skäl att vara eftertänksam kring utbyggnaden av Solberga handelsplats. Några av dessa är att 1) det försämrar förutsättningarna för en levande centrumhandel i Strängnäs, 2) alla kan inte ta sig till Solberga, särskilt om man inte kör bil. Bussarna går dåligt och även om de går är det svårt att bära tunga kassar på bussen, 3) det behövs en matbutik med lägre priser i centrum, inte minst för dem med låga inkomster. Om Lidl öppnar i Solberga är det högst sannolikt att de stänger i stan.

Jag menar att nämndens beslut strider mot detaljplanens syfte. Detaljplanen för Solberga handelsplats begränsar ytan för livsmedelshandel till 10 000 kvm, detta för att centrumhandelns förutsättningar inte ska försämras. Denna yta överskrids om Lidl får bygga.

Eftersom jag var ersättare under mötet, kunde jag inte yrka på något och inte heller få något till protokollet. Det var också andra ledamöter som höll med om mycket av det jag sa, men ingen av dem yrkade heller på något.

Niclas Samuelsson
Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

Bygglov i Solberga strider mot detaljplanen