Eskilstunakuriren 1 september 2022.

Krister Lumme (Insändare 26 aug E-kuriren) ondgör sig över Strängnäspartiets tidiga tankar på effektivare politik. Men idag ser hans eget kommunalråd, Anders Härnbro (S), gärna en utveckling i Strängnäs kommun, som bland annat i Finspångskommun, där nämnder bantats, tagits bort och blivit utskott till kommunstyrelsen. Stigande krav på kompetens, kvickare handläggning och effektivare styrning driver fram det.

För sitt politiska engagemang ska Krister Lumme ha poäng, även om vi inte alltid delar åsikt. Också han ser säkert att vår kommun har utmaningar. När kommunens ambitioner klickar i mötet med invånarna – som att hålla skola och omsorg av hög kvalité – är det en signal till förändring. Vi ser det till exempel hos kommuner i Stor-Stockholmsområdet, där mellanskiktet av chefer smälter bort och de ”på golvet” sköter och styr verksamheten i större utsträckning. Här blir personalen den stora tillgången och verksamhets­formen utmaningen.

Tyvärr ser vi ännu politiker som tappat bort sig och inte förstår att de är medborgarnas representanter, utan tror de är förvaltningens. Varje förälder, med barn i den kommunala skolan, måste undrar varför till exempel inte etablerade politiska partier är mer upprörda över skolans misslyckande. I gamla kommuner får förvaltningen uppmärksamheten, i moderna är det invånarna.

Vi vill effektivisera politiken, bland annat därför vill vi se mer e-demokrati (folkomröstningar) som blåslampa under taburetterna. Så Krister Lumme, börja tro på framtiden och varför inte rösta på Strängnäspartiet?!

Lars Larsson