Det finns en skola i ett invandrartätt område i Storbritannien som bara har funnits några år men har redan bedömts som ”oustanding” av den engelska skolinspektionen. Här finns mycket att lära av för de politiska partier som vill rycka upp den svenska skolan, skriver Inger Enqvist.

När nu valet närmar sig, kommer utbildningsmedvetna personer speciellt lyssna efter om partierna har förstått vilka åtgärder som behövs för att förbättra utbildningsresultaten.

I Storbritannien har en ny generation intelligenta och handlingskraftiga unga brittiska kvinnor, varav flera har invandrarbakgrund, visat teoretiskt och praktiskt varför en kravlös grundskola leder fel, och de har därigenom utmanat det pedagogisk-politiska etablissemanget. För den som tror att svensk skola och lärarutbildning är
socialt progressiv torde det vara en ögonöppnare att stifta bekantskap med Katharine Birbalsingh.

Dag 1 lär man ut skolans rutiner och regler. Dag 2 fokuserar artighet och självkontroll. Inga nedlåtande ord eller gester tillåts. Mottot är work hard, be kind

Hon är rektor vid Michaela Community School i ett invandrartätt område i Wembley i London och är den senaste referensen i brittisk utbildning för en skola som trots dåliga odds får strålande resultat. Man kan lyssna till henne på Youtube. Skolan bygger på att gott uppförande är en förutsättning för god inlärning. För elever som kommer från primary school och är 11 år gamla inleder man därför med en bootcamp. Eleverna ska förstå vilka skolans normer är och varför. Dag 1 lär man ut skolans rutiner och regler. Dag 2 fokuserar artighet och självkontroll. Inga nedlåtande ord eller gester tillåts. Mottot är work hard, be kind. Dag 3 talar man om hygien och prydlighet. Skolan använder uniform, och inga märkesnamn av något slag är tillåtna i klädseln. Dag 4 berättar man hur inlärning går till. Dag 5 inskärper man att ingen form av trakasserier tillåts. Dag 6 trummar man in att alla måste kunna lita på varandra på skolan. Dag 7 lär man sig tacksamhet. Dag 8 ägnas åt vikten av att ha långsiktiga mål och inte ge sig. Eleverna lär sig också två berömda dikter utantill, som handlar om hur man styr sitt liv, så att de har de raderna till hands, när något känns tungt. Det ska tilläggas att Michaelaskolan är en friskola.

Skolan behöver därför inte hjältelärare, eftersom skolmiljön möjliggör att lärarna kan koncentrera sig på själva undervisningen av ämnet.

Lärarna å sin sida använder samma rutiner i smått och stort, och lärarna vet att de andra lärarna följer samma regler. Den här enhetligheten skapar ett lugn som alla har glädje av. Skolan behöver därför inte hjältelärare, eftersom skolmiljön möjliggör att lärarna kan koncentrera sig på själva undervisningen av ämnet. Lektioner struktureras tydligt, och för att ingen elev ska ”sitta och sova” använder lärarna exempelvis svar i korus. Upprepning dödar inte intresset som vissa påstår, drill and kill, utan ger kunskap och känsla av framsteg, drill and thrill. Alla lärare ska också kunna namnet på alla elever i skolan.

Språket ges absolut prioritet. Många elever kommer till skolan med ett svagt ordförråd, och det arbetas intensivt med ord, stavning och grammatik. Skolan har ett starkt fokus på läsning, det läses varje dag på lektionerna, och målet är att varje elev ska ha läst 10 000 ord varje dag. Svaga elever får trettio minuter extra läsning efter
skolans slut. På lektionstid läser man allmänbildande böcker, som eleverna kanske inte skulle ha läst på egen hand.

Skolan för en ständig kamp mot glömska. Prov ses som ett normalt ”kvitto” på nedlagtarbete.

I varje ämne bestämmer lärarna ungefär tio begrepp per ämne och år som ska läras in grundligt. Eftersom secondary school omfattar sju år, kommer eleverna att kunna många begrepp. Man använder kronologi för att hjälpa minnet. Det läggs vikt vid att automatisera kunskaper, och hemläxor är huvudsakligen repetition, men inte bara av det man gått igenom den dagen utan också av tidigare delar av kursen. Skolan för en ständig kamp mot glömska. Prov ses som ett normalt ”kvitto” på nedlagt arbete.

Ett exempel på hur uppträdande och inlärning flätas i varandra är att man äter lunch vid bord för sex elever och en vuxen. Alla elever har en uppgift när det gäller att servera eller duka av. Man har valt att servera enbart vegetarisk mat för att slippa problem med olika dieter. Den vuxne ser till att styra samtalet till det ämne som ä utvalt för dagen. De här måltiderna ger allmänbildning och social kunskap som kompletterar det eleverna lär sig hemma.

Skolan har bara funnits några år men har redan bedömts som outstanding av den engelska
skolinspektionen. Trots det har den utsatts för påhopp av fackföreningar, pedagoger och
politiker.

Skolan har bara funnits några år men har redan bedömts som outstanding av de engelska skolinspektionen. Trots det har den utsatts för påhopp av fackföreningar, pedagoger och politiker som inte gillar skolans metoder trots att den når med råge det resultat alla säger sig vilja uppnå. Skolans arbetssätt finns beskrivet i en antologi med ett säljande namn: Battle hymn of the tiger teachers (2016).

Det går att rycka upp skolsystem
Det går att rycka upp skolsystem, och inför valet i höst i Sverige bör väljare lyssna noga när politiker talar om utbildning. Vill de ge mer pengar till dagens system eller förstår de betydelsen för hela samhället av skolor som Michaela? Förstår de att föräldrar i invandrartäta områden är de som allra mest efterfrågar sådana skolor?

Inger Enkvist
professor emerita, Lunds universitet

Debattartikeln först införd i Göteborgs-Posten, 7 jun, 2018.
(Länk: https://www.gp.se/debatt/v%C3%A5rt-skolsystem-m%C3%A5ste-bytas-utmot-ett-b%C3%A4ttre-1.6395767)