Vi vill få nya företag att etablera sig i kommunen och ge dem som redan är här bra förutsättningar att växa. En kommuns utveckling är beroende av en bra samverkan mellan näringsliv, intresseorganisationer, skolor och kommun, samt inom och mellan regioner.

Vi vill prioritera:

  • Verka för ett differentierat näringsliv med en profil på kunskapsintensiva företag, men även logistik och hantverk.
  • Att mark för småindustrier och liknande verksamheter i första hand planläggs till Malmby eller Gorsinge.
  • Utveckla samverkan mellan företag, intresseorganisationer, skolor och kommun.
  • Att aktivt marknadsföra Strängnäs som en etableringsort genom aktiviteter på mässor, nätet etc.
  • Förbättra kommunikationerna inom samt till och från kommunen. Påverka SJ och Trafikverket så att tågen går i tid samt stödja fortsatt byggande av dubbelspår hela vägen mellan Eskilstuna och Läggesta.