Demokrati och delaktighet är grundläggande för vårt samhälle.

För oss är demokrati en rättighet att få vara med och bestämma, men även en skyldighet att ta ansvar för samhällsutvecklingen. Demokrati betyder folkvälde och dialog betyder samtal. Vi vill utveckla både demokratin och dialogen med medborgarna. Detta gör vi genom att först återfå medborgarnas förtroende och intresse för just demokrati och dialog.

Fortfarande är det ofta politikermonolog istället för medborgardialog och det finns tyvärr alltför många exempel på misslyckade medborgardialoger under åren. Vi vill ändra på detta. Vi vill skapa en modern politik genom att utveckla medborgardialogen och demokratin. Vi kommer därför jobba för att medborgarna ska få ett större inflytande och en större insyn i det kommunala beslutsfattandet än vad de har i dag.

Alla förändringsprocesser och beslut som är lyckade, oavsett om de är politiska eller inte, startar alltid med en dialog och därmed ett engagemang från alla inblandade.