Niclas Samuelsson

 

 

 

 

 

 

Ålder: 46 år

Bor: Fridhem, Strängnäs

Yrke: Frilansande redaktör och skribent

Mina hjärtefrågor inom politiken: Vi måste skapa förutsättningar för en levande stadskärna och mer handel i Strängnäs stad. Det gör vi bland annat genom att satsa på centrala mötesplatser, kultur, turism, centrumnära bostäder och ökad trygghet. Fortsatt expansion av den externa handeln får inte ske på bekostnad av centrumhandeln.

Jag vill:

  • Att Visholmen utvecklas som en plats för fritid och rekreation, fri från bostäder och hotell.
  • Att kommunen köper Strängnäs före detta tingshus för att skapa en plats för möten och kultur.
  • Utreda möjligheterna att köpa Svenska Hem Arena (f.d. Mälarforum), en unik men sorgligt outnyttjad byggnad med närmast obegränsad potential.
  • Att alla nybyggnationer görs med hänsyn till omgivande miljö och kulturhistoriska värden.
  • Att kommunen tar en mer aktiv roll och i större utsträckning använder sitt planmonopol som ett styrmedel.
  • Se ett utökat samarbete mellan kommun, polis och andra aktörer och ökad närvaro av vuxna på stan under dygnets alla timmar.

Mitt motto: Du har bara ett liv, gör det bästa av det.