Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

Ålder: 78 år

Bor: Strängnäs sen 1995

Yrke: Civilingenjör, arbetat som organisationskonsult i eget företag och även föreläst på Mälardalens Högskola och Karolinska Institutet i folkhälsovetenskap

Jag anslöt mig till Strängnäspartiet för jag är inte nöjd med den kommunala skolans resultat och partiets skolstrategi attraherade mig. I Barn- och Utbildningsnämnden vill jag verka för att det sätts tydliga mål för skolan. Flera skolor jobbar med olika utvecklingsprojekt och jag vill bidra till att påskynda resultaten av dem. Jag vill även påverka själva nämndens arbetsformer så att alla ledamöters kompetens och engagemang kan komma till uttryck. Hela nämnden måste styra och följa upp skolans arbete på ett bättre sätt.

Min energi och engagemang för skolans arbete finner jag i de timmar jag är på Thomasgymnasiet och hjälper till på mattelektionerna som volontär.

Kontakt: larshenrik.osterblom@strangnas.se

070-6776215

 

Motioner

Interpellationer

Insändare/debattinlägg

Strengnäs Tidning 2022-10-19: En kriskommitté för Strängnäs kommunala skolor