Det är i mötet mellan lärare och elev som som skolan uppfyller sitt syfte.
Det mötet, mellan läraren och eleven, måste eleven uppleva som meningsfullt annars kommer lärandet inte kunna ske. Därmed ställer vi stora krav på läraren och lärandet likväl som läraren ställer krav på eleven i lärandet. Ett samspel som leder till betyg för eleven, en stimulerande arbetsmiljö för läraren
och i slutändan ett upprätthållande av vårt välfärdssamhälle.

För att som lärare motsvara de krav samhället och eleven ställer på läraren måste ett antal
förutsättningar finnas. Tillräckligt med resurser, ett kollegium som delar synen på lärandet
och stöd från en stark skolledning samt, och inte minst, en egen vilja att fostra och lära ut.

Kom ihåg matematikläraren i tv-serien klass 9a.
Han fick eleverna i Rinkeby att gå från usla resultat till att vinna internationella
mattetävlingar.

Han blev känd för hela svenska folket som superläraren i SVT:s program klass 9A. Med rätt metoder kan man motivera vilka elever som helst, menar Stavros Louca.
– Jag vill visa att alla kan prestera om man bara trycker på rätt knappar, säger han till Svenska Hjältars reporter Joakim Wedholm under bilturen. Han blev rikskänd 2008 när SVT sände serien ”Klass 9A”. Stavros var en av åtta lärare som for till en skola i Malmö för att vända dåliga studieresultat.
Men i Rinkeby hade han länge varit känd för sin förmåga att inspirera eleverna. Skolans dåvarande rektor gav honom fria händer att utforma undervisningen som han själv ville.
– Jag pratade med föräldrar till barnen och berättade om min vision: Att barnen skulle bli
Sveriges bästa mattesnillen. Men jag var tydlig med att jag måste ha stöd från föräldrarna –
och det fick jag!

Blev som en pappa
Men mycket av jobbet handlade om att få med sig eleverna på resan.
– Jag lyckades skapa en familjär stämning med ungdomarna och visade att jag va uppriktigt intresserad av dem och ville deras bästa. Jag blev något mer än en lärare för dem – som en bror, pappa eller vän, säger han. ch skam den som ger sig – efter träget arbete vann eleverna mattetävlingar både i landet och
internationellt.

För några år sedan bytte Stavros skola. Nu arbetar han i välbärgade Täby utanför Stockholm. Men han jobbar fortfarande väldigt mycket med att höja motivationen bland ungdomarna. Nyligen ställde han frågan till sina elever: Vad saknar ni, vad skulle ni vilja ha mer av för att bli motiverade?
– De svarade: ”Vi saknar faktiskt kärlek, Stavros. Nån som ser oss och uppriktigt bryr sig om oss.” Och det är inte konstigt – vi lever i ett stressat samhälle med föräldrar som jobbar massor. Ungdomarna vill ha kärlek, omtanke och tillgivenhet.

”Världens bästa yrke”
– Jag önskar att få se ungdomar som är lyckliga och glada när de kommer till skolan, som inser att det är nyttigt. Det ska inte kännas som en plåga eller ett måste att gå till skolan. Han tycker att det är sorgligt att så få i dag drömmer om att bli lärare.

– Det är ju världens bästa yrke! I mitt hemland var det en kamp om vem som skulle få bli
lärare, alla sökte sig till lärarhögskolan. Men yrket har inte längre den status som det borde ha.
Tidigare var det ett hedersuppdrag med människor som älskade sitt yrke, som la ner hela sin
själv för att kunna Stavros tycker inte att skolan fungerar så som den borde just nu.
– Det har blivit så byråkratiskt – det är så mycket pappersarbete så lärarna orkar inte!
Föräldrar vill höja betygen
– Det är många som lägger sig i och säger hur vi ska jobba. Det är som om jag som inte har
någon aning om kirurgi skulle gå in till en kirurg och berätta hur den skulle operera, säger han
och fortsätter:
– Föräldrarna lägger sig i mycket idag, speciellt när det gäller betygsättning. Så lärarna får
svårt att koncentrera sig på rätt saker.
Vad krävs för att få ordning i skolan?
– Man måste kolla på hela hierarkin och skolcheferna: Hur de pressar rektorer som i sin tur
pressar lärare. Jag tycker att lärarna är fantastiska som uppoffrar så mycket. Men just nu är det
som om man binder lärarnas båda händer, så att de inte kan göra på det sätt som de är bäst på.
Man måste ge mer makt till lärarna. De som fostrar våra barn måste få friheten att använda
sina kunskaper på rätt sätt.