Skolstart och då kommer debattinläggen om skolan. Tänkte kommentera några av dem.

Intressant intervju i Dagens Samhälle med den nye generaldirektören för Skolverket, Peter Fredriksson. Kommen senast från Södertälje kommun får han nu ansvaret för vår skola och enligt uppgift den förste läraren på denna post. Han slår fast att skolan inte behöver mer pengar, utan måste arbeta klokare med de resurser som man redan har. Alltså mer fokus på arbetet i klassrummet med styrning och uppföljning som ledord. Segregationen är ett problem genom att resurssvaga elever samlas på samma skolor. En korrekt problembeskrivning. Här vill Peter att skolverket ska ”kroka arm” med de skolor som har svårt med sitt uppdrag. Här förväntar han sig att inte bara skolan ska göra sitt utan även föräldrar och inte minst eleverna själva ska hjälpa till.

Kloka tankar och det ska bli spännande att följa Peters arbete.

I dagens lokaltidning, Strengnäs Tidning, återfinns två insändare som berör skolan. Överraskande nog publicerar Moderata ungdomsförbundet en klok bild av skolans brister med ett antal åtgärder som ska leda till en bättre skola. Överraskande därför att ungdomsförbunden sällan ger uttryck för en mogen insikt.

Jag kan inte annat än att hålla med om att vi behöver en bättre lärarutbildning. Därför man behöver en stabil grund att stå på när man går in som lärare första gången i ett klassrum. Om inte så blir man ”uppäten” av eleverna.

  • Ett nytt finansieringssystem då många kommuner inte klarar av sitt uppdrag att ge skolan rätt resurser. Begreppet budgetregulator är ingen överdrift.
  • Sätt de bästa lärarna i de svåraste skolorna. Även om vår arbetsmarknad är fri så måste den största huvudmannen, kommunen, arbeta för att de bästa lärarna arbetar med de svagaste eleverna
  • Externa prov för att säkerställa undervisningskvaliteten.

Hoppas att Moderaterna i vår kommun läser denna kloka insändare och vidtar mått och steg för att närma sig författarnas förslag. Även om jag vet att detta är en nationell insändare så förtar det inte de möjligheter vi har lokalt för att få en bättre skola.

Den sista insändaren att kommentera för denna gång är Liberalernas – ”Stärk elevhälsan”. Inget barn eller elev ska behöva vara rädd för att mobbas. Alla ska känna sig trygga. Ingen som arbetar i och med skolan har en annan uppfattning.

När Liberalerna vill stärka resurserna för en bättre elevhälsa kan detta endast göras genom att rektor omfördelar mer resurser dit från den skolpeng den får av den kommunala politiken. Elevhälsan finns med som en faktor i skolpengen, tillsammans med undervisning och lokalkostnader med mera. Ska eleverna få mer elevhälsa måste skolpengen höjas eller omfördelas.

Vi som sitter som opposition i kommunens barn- och utbildningsnämnd är mycket oroliga över de signaler vi får att det saknas 16 miljoner kronor i 2018 års budgetförslag bara för att upprätthålla dagens skolpengsnivå. Och då ska vi veta att den inte höjts under innevarande mandatperiod.

Håkan Bertilsson
Ordförande i Strängnäspartiet
2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Strängnäspartiets ordförande om skolan