På kommunfullmäktige den 26 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2019-2021. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten: Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som står i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Vi delar också majoritetens uppfattning i flera frågor. Vi stödjer överskottsmålet på två procent. Det är också vår uppfattning att kommunalskatten inte ska höjas. Vi är också väl medvetna om den ekonomiska situation som Strängnäs kommun befinner sig i. Vi är därför övertygade om att vi måste sälja hela eller delar av Sevab för att kunna frigöra utrymme för investeringar inom andra områden. Det här
Vi vill: Höja skolpengen Vi vill utveckla den kommunala skolan. Ett sätt att göra det är att höja skolpengen för att finansiera tidiga insatser i för- och grundskolan. Vi vill också samla alla verksamheter som rör barn och unga under samma tak. Utveckla Visholmen Visholmen ska utvecklas som ett friluftsområde för alla. Området ska vara helt tillgängligt för allmänheten och fritt från privata boenden, hotell och liknande. Däremot ser vi gärna en utomhusscen för olika typer av uppträdanden. Vi stödjer också tanken på att inrätta ett naturrum inom området. ... 
Replik på Jacob Högfeldts och Thore Berggrens debattartikel i Strengnäs Tidning den 13/8 2018. Inget är så lätt som att lova något som redan är bestämt. I en debattartikel den 13 augusti lovar Jacob Högfeldt och Thore Berggren (M) att införa en ny busslinje till Solberga handelsplats. Vilken tur då att kommunstyrelsen, inklusive oppositionen, redan har beslutat att utreda en sådan. Detta är visserligen något som borde varit på plats för länge sedan, men bättre sent än aldrig kanske. Men inlägget visar också på något annat, nämligen att Moderaterna tycks ha kapitulerat i frågan om en levande centrumhandel i Strängnäs
Återremissen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut om utbyggnad av reningsverket i Strängnäs tätort gav inget resultat i kommunfullmäktige trots att hela oppositionen, förutom Strängnäspartiet, förordade utredning av Södertälje-alternativet. Därmed så gav oppositionen, utom Strängnäspartiet, majoriteten klartecken för att fortsätta utbyggnaden av reningsverket i Strängnäs. Här försatte man möjligheten att sätta fokus på andra lösningar för den stora investering som kommuninvånarna står inför. Att utreda en ledning till Södertälje, som övriga oppositionen förespråkar, är ett bra förslag. Men Strängnäspartiet menar att styrelsen för Strängnäs energibolag, Sevab, kan ta initiativ till att utreda det förslaget likväl som andra lösningar, utan att låsa sig vid något i
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 23 april 2018. Ett förslag till utbyggnad/upprustning av Strängnäs reningsverk föreslås av Sevab i samband med att Mariefreds reningsverk avvecklas på grund av dålig kapacitet och brist på miljöanpassning. Redan tidigare finns avloppsledningar från Åker som fraktar avloppsvatten till Strängnäs. I dag finns skarp kritik kring reningsverkets placering vid Ulfhäll. Det kommer också att påverka nya områden som växer upp kring Fårhushagen och det så kallade Måsenområdet. ... 
Vår lista till höstens kommunval är nu spikad. Observera att det skett ett par platsförändringar jämfört med den lista som publicerades i Strengnäs Tidning den 4 april. Inga namn har dock tillkommit eller försvunnit. Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2018 Niclas Samuelsson, Skribent och redaktör Kristina Stimac, Gymnasielärare Håkan Bertilsson, Gymnasielärare Monika Eriksson Bertilsson, Socionom Annika Skogsmo, Skolassistent Tony Badlisi, Studerande Carl-Henric Lange, Organisationskonsult Erik Berg, Överstelöjtnant Frank Backman, Konsult Hans Noreen, Kulturarbetare Magnus Edvinsson, Fil. kand. Anita Säll, Pensionär Stig Noord, Pensionär Staffan Kullengren, Säkerhetskonsult Ronnie Triumf, Lärare 10 april, 2018  ... 
Vid Strängnäspartiets årsmöte den 11 mars valdes Niclas Samuelsson enhälligt till partiets nye ordförande. Niclas har varit med i Strängnäspartiet i två omgångar, den första mellan åren 2000 och 2004. Då satt han bland annat i partistyrelsen och var efter valet 2002 ersättare i kommunfullmäktige och i plan- och byggnadsnämnden. Den andra sessionen inleddes våren 2016, då Niclas åter kom med i styrelsen och dessutom blev ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Till övriga styrelseledamöter valdes Kristina Stimac (sekreterare), Monika Eriksson Bertilsson (kassör), Annika Skogsmo (ledamot) och Håkan Bertilsson (ledamot). 11 mars, 2018  ... 
Strängnäspartiet håller årsmöte den 11 mars klockan 15.00 i kommunhuset i Strängnäs. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna. Ta gärna med en vän som är intresserad av att göra Strängnäs bättre. Vi träffas i kommunhusets foajé lite innan mötet startar. För mer information: info@strangnaspartiet.se Vill du göra Strängnäs bättre? Vi söker dig som vill forma Strängnäs framtid tillsammans med oss. Ta chansen att vara med där besluten fattas. ... 
Den 28 februari beslutade samhällsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för Lidls nya butik i Solberga handelsplats. I en artikel i Strengnäs Tidning den 1 mars hävdar Magnus Stuart (M) att nämnden var enig i frågan. Det är dock inte med sanningen helt överensstämmande. Under mötet framhöll jag själv att det finns många skäl att vara eftertänksam kring utbyggnaden av Solberga handelsplats. Några av dessa är att 1) det försämrar förutsättningarna för en levande centrumhandel i Strängnäs, 2) alla kan inte ta sig till Solberga, särskilt om man inte kör bil. Bussarna går dåligt och även om de går är det svårt att bära tunga kassar
Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 30 december 2017 Den 18 december drev en minoritet i Strängnäs kommunfullmäktige igenom en återremiss av beslutet om landsbygdsskolornas framtid. Vi som stödjer majoritetens förslag anser att den övriga oppositionens agerande är beklagligt och mer verkar baserat på känslor än brist på fakta. Bakgrunden till utredningen om Strängnäs skolstruktur är att kommunens skolor brottas med stora problem. Resultaten är dåliga och Strängnäs tillhör botten när landets kommunala skolor jämförs. En anledning till detta är att de pengar som går till skolan inte används på ett effektivt sätt. Den nuvarande skollagen förutsätter att de skolor