Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 19 december 2019. Om man bromsar i uppförsbacken kommer man inte upp. Då måste man gasa på. När jag läser majoritetens budget fram till 2023 ser jag inget gaspådrag. Då säger min yrkeserfarenhet från skolan att majoriteten äventyrar hela skolprojektet 2023. Skolan i Strängnäs kommun behöver ett rejält gaspådrag för att lyfta vår position som sämst i landet till bäst i landet. ... 
På kommunfullmäktige den 18 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten: Som vanligt delar vi i Strängnäspartiet mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en bättre styrning. En organisation som har för avsikt att vara uthålligt framgångsrik måste basera verksamheten på mål som bland annat är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. Här når majoriteten inte riktigt fram i sitt förslag till
Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 5/9 2019. ”Utmaningsrätten är att privatisera” hävdar Krister Lumme (S) den 27/8 i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning – en något fyrkantig hårdragning och negativ syn på en innovativ möjlighet för vår kommun att förbättra servicen inom kärnverksamheten i ett utsatt ekonomiskt läge. Vi i Centerpariet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet anser att den kommunala verksamheten behöver konkurrensutsättas och har därför lagt en motion i kommunfullmäktige om ”Utmaningsrätt – En ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för Strängnäs kommun”. En konkurrensutsättning ökar effektiviteten och ger därmed möjligheter för vår kommun att pressa kostnader och hålla hög kvalitet inom
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 24 augusti 2019 Majoriteten (M och S) i Strängnäs kommun planerar att bilda en koncern med de två kommunala bolagen SEVAB och SFAB/SBAB. De vill förbättra ägarstyrning, skapa synergier och möjligheter till resultatutjämning. Det här kommer att kosta pengar, enligt majoriteten 300 000 kronor per år, plus administrativa kostnader. Från ett företagsperspektiv är det här svårt att motivera. De angivna kostnaderna kommer inte att räcka. Och en koncern med två bolag? Bolagen kan lika gärna fungera som de gör i dag och styras genom ägaruppdraget. Näringslivet lämnar sådana här konstruktioner, då det driver upp arvoden,
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 1 juli 2019 Under senare år har det skett ett omfattande bostadsbyggande på södra Tosterö. Det är positivt att Strängnäs växer och fler boende på Tosterösidan ger underlag för ett större serviceutbud i området. Men ökat byggande innebär också mer trafik över Tosteröbron och – inte minst – genom centrala Strängnäs. Det sistnämnda är extra problematiskt vid de tider som bron öppnas för passerande båtar. Vid sammanträdet i juni beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återuppta det vilande planprogrammet för södra Tosterö – en plan som om den blir verklighet möjliggör för en kraftigt ökad
På kommunfullmäktige den 17 juni debatterades och klubbades preliminär budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten: Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en tydligare styrning. Med konkreta och mätbara mål vet alla vad som ska uppnås och chefernas arbete med att leda sina verksamheter underlättas. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö för de anställda och gynnar på sikt hela den kommunala
Niclas Samuelsson omvaldes enhälligt som ordförande i samband med vårt årsmöte den 14 april. Till styrelseledamöter utsågs även Kristina Stimac (sekreterare, omval), Monika Eriksson Bertilsson (kassör, omval), Annika Skogsmo (ledamot, omval), Håkan Bertilsson (ledamot, omval) och Carl-Henric Lange (ledamot, nyval). Niclas Samuelsson är vald till Strängnäspartiets ordförande i ytterligare ett år.
På kommunfullmäktige den 26 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2019-2021. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten: Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som står i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Vi delar också majoritetens uppfattning i flera frågor. Vi stödjer överskottsmålet på två procent. Det är också vår uppfattning att kommunalskatten inte ska höjas. Vi är också väl medvetna om den ekonomiska situation som Strängnäs kommun befinner sig i. Vi är därför övertygade om att vi måste sälja hela eller delar av Sevab för att kunna frigöra utrymme för investeringar inom andra områden. Det här
Vi vill: Höja skolpengen Vi vill utveckla den kommunala skolan. Ett sätt att göra det är att höja skolpengen för att finansiera tidiga insatser i för- och grundskolan. Vi vill också samla alla verksamheter som rör barn och unga under samma tak. Utveckla Visholmen Visholmen ska utvecklas som ett friluftsområde för alla. Området ska vara helt tillgängligt för allmänheten och fritt från privata boenden, hotell och liknande. Däremot ser vi gärna en utomhusscen för olika typer av uppträdanden. Vi stödjer också tanken på att inrätta ett naturrum inom området. Sälja Sevab Vi vill sälja Sevab för att frigöra utrymme för
Replik på Jacob Högfeldts och Thore Berggrens debattartikel i Strengnäs Tidning den 13/8 2018. Inget är så lätt som att lova något som redan är bestämt. I en debattartikel den 13 augusti lovar Jacob Högfeldt och Thore Berggren (M) att införa en ny busslinje till Solberga handelsplats. Vilken tur då att kommunstyrelsen, inklusive oppositionen, redan har beslutat att utreda en sådan. Detta är visserligen något som borde varit på plats för länge sedan, men bättre sent än aldrig kanske. Men inlägget visar också på något annat, nämligen att Moderaterna tycks ha kapitulerat i frågan om en levande centrumhandel i Strängnäs