Vad innebär demokrati för dig? I dag har vi en representativ demokrati där du som kommuninvånare genom att rösta vart fjärde år får vara med och bestämma vilka politiker som ska fatta alla beslut – stora som små.

Vart leder det oss? Jo, till invånare som inte tycker det är lönt att sätta sig in i de många gånger komplicerade frågorna och till politiker som gör en bristfällig konsekvensanalys, då inget ansvar utkrävs.

Det vill vi i Strängnäspartiet ändra på – vi tror på folkviljan. Vi skulle därför stegvis vilja införa e-demokrati, där du som kommuninvånare enkelt kan komma med egna initiativ, tycka till i kommunala frågor och vara med och bestämma i viktiga beslut.

Med e-demokrati skulle vi på sikt få en demokrati där frågor debatteras på ett helt annat sätt än i dag. Viktiga frågor skulle speglas från fler perspektiv och du som invånare skulle få mer kunskap och insyn i det politiska arbetet.

Vi i Strängnäspartiet skulle vilja genomföra detta successivt, som ett pilotprojekt och sedan utvärdera det efter ett antal år.

Tycker du också att detta vore ett bra sätt att öka demokratin i vår kommun – rösta på Strängnäspartiet nu i kommunvalet 2022.

E-demokrati skulle ge mer insyn i politiska arbetet