Ledamot, Kommunfullmäktige
Ersättare, Valberedningen
Ersättare, Socialnämnden
Ledamot, styrelsen, Strängnäspartiet

”Jag vill att skolan ska höja sina resultat och att våra grundskoleelever når godkända betyg i mycket större utsträckning än nu. Jobba både kort- och långsiktigt med tydliga och mätbara mål. Prioritera skolan!”

Ålder: 55 år

Bor: Sundby Park, Strängnäs

Yrke: Lärare, Föreläsare/utbildare, KBT- och ACT Coach, Massör och Hobbypoddare m.m.

Mina hjärtefrågor inom politiken: Att öka det psykiska välmåendet (bl.a minska och förebygga självmord). Att Strängnäs blir en fungerande stad för unga människor i synnerhet, men självklart ska det gälla för alla. Det rör sig bland annat om skola, omsorg, välmående, fritidssysselsättning och trygghet. Att öka direktdemokratin genom att ha örat mot marken via ständig dialog och andra forum.

I Strängnäs kommun vill jag främst arbeta för att:

  • förbättra skolresultaten och öka välmåendet för skolungdomar.
  • skapa en suicidpreventiv handlingsplan.
  • införa e-demokrati med ett lokalt röstsystem för invånarna i kommunen.
  • skapa ett sammanhängande nät av cykelbanor inom hela kommunen.
  • skapa incitament för byggande av billigare hyresbostäder – lättare för ungdomar att stanna kvar i Strängnäs.
  • Allaktivitetshus för alla (gammal som ung). ”Fritidsgård” för gemenskap och aktivitet – vilket gynnar välmåendet för kommuninvånarna.
  • få en levande och stolt kulturscen.

Mitt motto: Livet – på riktigt!

Kontakt: bo.konrad@strangnas.se

Motioner

Interpellationer

Insändare/debattinlägg

Strengnäs Tidning 2022-07-10: Ser vi skolan som den är – eller bara det vi vill se?

Måsen 2022-05-22: Det är kris i Strängnäs kommunala grundskolor