Den 30 augusti fattar Strängnäs kommunfullmäktige beslut om att sälja åttio procent av Sevabs fjärrvärmeverksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Strängnäspartiet har välkomnat denna avyttringsprocess redan från början. Vi har under många år argumenterat för nödvändigheten av att se över möjligheten att helt eller delvis sälja de verksamheter som ligger under Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Inget i avyttringsprocessen, den information vi fått och de diskussioner vi haft längs vägen, eller det beslutsunderlag vi har på bordet har fått oss att ändra uppfattning i frågan.

Sedan går det givetvis alltid att diskutera detaljer. Hade det kanske räckt att behålla tio procent för samma inflytande och insyn? Överlag måste vi dock säga att resultatet blivit bättre än vi hoppats på och det är bara att gratulera alla inblandade till en lyckad och väl genomförd process.

Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).
Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).

När avyttringsbeslutet väl är fattat vidtar den viktiga frågan om hur vi ska använda det tillskott som affären ger. För om det används rätt så är det vår absoluta övertygelse att detta kan göra verklig skillnad för kommunens ekonomi och skapa handlingsutrymme för kommande investeringar, där vi gärna ser att skolan prioriteras. Här hoppas vi på en fortsatt öppen och transparent diskussion mellan majoriteten och oppositionen, med start redan i höst.

Med det sagt är det med stor tillförsikt som vi yrkar bifall till en avyttring av fjärrvärmeverksamheten.

Niclas Samuelsson
Gruppledare

Vi säger ja till försäljning av fjärrvärmen