Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Vård och omsorg

Vård och omsorg

Skicka sidan Skriv ut

Äldre och handikappade är grupper som är särskilt utsatta. Därför behöver dessa grupper stöd och omsorg. Det är ett särskilt ansvar för kommunen att säkerställa dessa gruppers situation, så att bästa möjliga vård och omsorg kan ges. Kommunen ska kunna kvalitetssäkra vård och omsorg, så att både vårdtagare och personal upplever att vårdarbetet är av högsta kvalitet och ger hög tillfredställelse mot ställda mål.

Vi vill förbättra personalsituationen för dem som arbetar inom vård och omsorg genom att bl.a. erbjuda konkurrenskraftiga löner, individuellt satta efter utbildning och erfarenhet. Det skall vara möjligt att erbjuda vårdpersonal helt eller delvis betald kompetenshöjande utbildning, efter den enskildes behov. Ersättningen ska motsvara studiemedel/lån och användas till utbildning i t.ex. omvårdnad, ledarskap, bemötande, kost, ekonomi, svenska, friskvård eller kulturella och etiska betingelser.

För att kunna ta tillvara och omfördela lokaler och personal, vill vi att man tillför en samordnande resurs utifrån, för att hjälpa befintlig personal och ledning så att behoven blir tillgodosedda för de människor som finns i kommunens omvårdnad. Det är också mycket viktigt att det finns anhörigrum som är tillgängliga för anhöriga och inte beläggs med boende, så att de som önskar kan vara nära sina kära när livet börjar ta slut.

Det är mycket viktigt att gifta/motsvarande, som så önskar kan få bo tillsammans på vårdinrättningen. Vi vill utvidga stödet till befintliga frivilliga organisationer, så att de har möjlighet att verka som "socialentreprenörer", samt också skapa nya frivilliga insatser, som t.ex. en äldreombudsman/-kvinna.

 

Strängnäspartiet vill:


  • Antalet äldreboenden av varierande typer skall behållas och finnas i alla kommundelar.

  • Utöka antalet avlastningsplatser och ge fler möjligheter till dagvård för personer som vårdas hemma.

  • Samarbeta med landstinget för att få en jourläkarbil till kommunen, vidare påverka landstinget om att snarast öppna en andra vårdcentral i Strängnäs.

  • Införa en ”Äldrelots” inom kommunen som ett stöd för ålderspensionärer att få korta enkla kontaktvägar, så att vård och omsorg kan levereras på rätt nivå och vid rätt tillfälle.

  • Påverka landstinget så att det underlättar för privatläkare att starta praktik.