Strängnäspartiet är ett lokalt parti som endast driver och arbetar med lokala frågor samt stödjer bra idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Vi tycker att traditionella partiideologier saknar relevans i kommunpolitiken. Det är viktigare att ha bra idéer och kunna fånga upp medborgarnas behov.

Vi ser en stor fördel och styrka i att kunna agera på endast kommunal nivå, utan att vara toppstyrda från en riksorganisation. Vi bestämmer vår egen politik och utgår från medborgarnas behov och Strängnäs bästa. Vi är gärna med och utvecklar framtiden för Strängnäs kommun, men framför allt Strängnäs stad. Det ligger i vårt DNA och partinamn.

Vår övertygelse är att grunden för en riktigt bra kommun – som uppskattas av invånarna och attraherar inflyttning – är att skapa och värna stabila kärnverksamheter av hög kvalitet. Vi vet att Strängnäs kommun är en expanderande kommun. Det förpliktigar då att vi som kommun kan möta de krav som ställs på barnomsorg, skola, vård och omsorg för att tillfredsställa nya och befintliga invånare.

Därför satsar vi 100 % lokalt på Strängnäs!