Efter att ha arbetat med dagens resursfördelningssystem sedan dess införande 2011 har jag svårt att förstå hur politiken missar det faktum att kommunerna redan i dag har möjlighet att ge mer resurser till de skolor som har det tuffast, att placera de bästa lärarna på de tuffaste skolorna och motarbeta segregation. Så också i Strängnäs. ...   Läs mer >

Flera beslut i strid med regelverket

Posted on april 5, 2017
Replik publicerad i Strengnäs Tidning 4 april 2017. ...   Läs mer >
Att lagar är till för att följas är de flesta överens om. Därför är vi från den politiska oppositionen frågande och undrande inför majoritetens felaktiga tolkning av kommunallagen. ...   Läs mer >

Vi är djupt oroade över kaoset i BUN

Posted on februari 5, 2017
Vi i Strängnäspartiet är djupt oroade över det kaos som råder i barn- och utbildningsnämnden, både internt i (M) och i samarbetet mellan de två partierna (M) och (S). ...   Läs mer >
Vår motion om att ta bort pagoderna från Gyllenhjelmstorget i Strängnäs och placera dem på äldreboenden alternativt förskolor har nu verkställts. Pagoderna står nu på Mariagården och Kristinagården i Strängnäs samt Riagården i Åker. Vi hoppas att de kommer till nytta för de boende på det vis som de själva finner lämpligt. ...   Läs mer >
Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 12 december 2016. ...   Läs mer >
Visst är det glädjande att Strängnäsborna verkar få sin kulturdag trots allt. Men vi tycker inte att det är hyresgästerna i Strängnäs Bostads AB (SBAB) som ska betala för den. ...   Läs mer >

Vill (M) och (S) sälja ut Visholmen?

Posted on december 3, 2016
Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning 2016-12-03 ...   Läs mer >

Strängnäspartiets slutreplik om Kungstornet

Posted on november 22, 2016
Slutreplik publicerad i Strengnäs Tidning den 22 november 2016: ...   Läs mer >

Kungstornet väcker flera frågor

Posted on november 11, 2016
I Strängnäspartiet har vi intresserat följt replikväxlingen kring det så kallade Kungstornet mellan Mari Bohman (S) och föreningen Kungstornets ordförande Rolf Wallinder. Den senares replik från den 25 oktober väcker tyvärr fler frågor än ger några svar. ...   Läs mer >