Strängnäspartiets inlägg i kommunfullmäktige den 23 mars med anledning av ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa Svenska Hem Arena (före detta Mälarforum).

För oss som var med på den tiden då det som då hette Mälarforum användes som mest, är det givetvis lätt att bli nostalgisk. Men om man ser bortom nostalgin, så förstår man snart vilken unik byggnad med enorm potential vi har här i Strängnäs. Oavsett hur man ser på saken är det få hallar i landet som kan mäta sig med denna i fråga om storlek och användningsmöjligheter.

I tider när det pratas mycket om hållbarhet, återanvändning och så vidare, är det svårt att inte tycka att det är ett enormt resursslöseri att inte utnyttja hallens potential. Extra fundersam blir man när man ser att hallen svarar mot många av de behov som finns för såväl föreningar som kulturliv i kommunen.

Därmed inte sagt att vi kommit till slutsatsen att kommunen måste köpa och äga hallen. Som den som sitter på planmonopolet finns det andra sätt för kommunen att styra åt ett visst håll, bara viljan finns.

Syftet med detta inlägg är främst att väcka några tankar hos fullmäktiges ledamöter och för att understryka att Strängnäspartiet  sympatiserar med andemeningen i medborgarförslaget. Jag avser dock inte att yrka något i ärendet.

Niclas Samuelsson
Gruppledare för Strängnäspartiet

Resursslöseri att inte utnyttja Svenska Hem Arena