Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 25 januari 2021.

Strängnäspartiet har länge förespråkat en försäljning av vissa av Sevabs verksamheter för att frigöra resurser och skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. Nu står vi inför ett skarpt läge i form av en utredning av en eventuell försäljning av bolagets fjärrvärmeverksamhet. Det är inte en dag för tidigt.

2008 byggdes ett nytt kraftvärmeverk i Strängnäs och skulder på flera miljarder har uppstått som en följd. Det kommunala ägandet har inte inneburit lägre priser för kunderna; kostnaden för Sevabs fjärrvärme ligger i dag en bit över rikssnittet. Ägandet innebär dock att alla kommunens skattebetalare är med och finansierar verksamheten, oavsett om man använder fjärrvärme eller inte (vilket långt ifrån alla gör). Detta eftersom bolagets lån är kommunens lån. Investeringarna har också blivit flera hundra miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats. Värmeverksamheten har i flera år brottats med negativa resultat och ännu kärvare lär det bli när det krävs stora investeringar för att klara framtida leveranser för dem som väljer fjärrvärme.

Fjärrvärmeverksamhet är i dag hårt konkurrensutsatt av andra uppvärmningsalternativ och påverkas dessutom av beslut som ligger utanför kommunala beslutsfattares kontroll, som nationell och internationell energi- och klimatpolitik, bränslepriser med mera. Hur marknaden ser ut i framtiden har vi ingen aning om. Med andra ord tar bolaget och kommunen en stor risk och det finns inga övertygande argument för att det är en god affär att fortsätta äga och driva fjärrvärmerörelsen – vare sig för Sevab, Strängnäs kommun eller den enskilde medborgaren.

Många frågor kring framtiden behöver fortfarande besvaras innan KF fattar beslut om värmeverksamheten. Det är dock lite som tyder på att det är långsiktigt bättre att behålla den än att sälja, under förutsättning att en försäljning kan göras till ett bra pris som minskar kommunens skuldbörda och höjer soliditeten. Från Strängnäspartiets sida är vi glada att frågan om en försäljning äntligen utreds, det borde ha gjorts för länge sedan.

Monika Eriksson Bertilsson, 2:e vice ordförande för teknik- och fritidsnämnden

Niclas Samuelsson, gruppledare

Rätt att utreda försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse