Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 24 augusti 2019 Majoriteten (M och S) i Strängnäs kommun planerar att bilda en koncern med de två kommunala bolagen SEVAB och SFAB/SBAB. De vill förbättra ägarstyrning, skapa synergier och möjligheter till resultatutjämning. Det här kommer att kosta pengar, enligt majoriteten 300 000 kronor per år, plus administrativa kostnader. Från ett företagsperspektiv är det här svårt att motivera. De angivna kostnaderna kommer inte att räcka. Och en koncern med två bolag? Bolagen kan lika gärna fungera som de gör i dag och styras genom ägaruppdraget. Näringslivet lämnar sådana här konstruktioner, då det driver upp arvoden,
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 1 juli 2019 Under senare år har det skett ett omfattande bostadsbyggande på södra Tosterö. Det är positivt att Strängnäs växer och fler boende på Tosterösidan ger underlag för ett större serviceutbud i området. Men ökat byggande innebär också mer trafik över Tosteröbron och – inte minst – genom centrala Strängnäs. Det sistnämnda är extra problematiskt vid de tider som bron öppnas för passerande båtar. Vid sammanträdet i juni beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återuppta det vilande planprogrammet för södra Tosterö – en plan som om den blir verklighet möjliggör för en kraftigt ökad
På kommunfullmäktige den 17 juni debatterades och klubbades preliminär budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten: Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en tydligare styrning. Med konkreta och mätbara mål vet alla vad som ska uppnås och chefernas arbete med att leda sina verksamheter underlättas. Det skapar i sin tur en bättre arbetsmiljö för de anställda och gynnar på sikt hela den kommunala
Niclas Samuelsson omvaldes enhälligt som ordförande i samband med vårt årsmöte den 14 april. Till styrelseledamöter utsågs även Kristina Stimac (sekreterare, omval), Monika Eriksson Bertilsson (kassör, omval), Annika Skogsmo (ledamot, omval), Håkan Bertilsson (ledamot, omval) och Carl-Henric Lange (ledamot, nyval). Niclas Samuelsson är vald till Strängnäspartiets ordförande i ytterligare ett år.
På kommunfullmäktige den 26 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2019-2021. Här är det anförande som Niclas Samuelsson höll under debatten: Vi i Strängnäspartiet delar mycket av det som står i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Vi delar också majoritetens uppfattning i flera frågor. Vi stödjer överskottsmålet på två procent. Det är också vår uppfattning att kommunalskatten inte ska höjas. Vi är också väl medvetna om den ekonomiska situation som Strängnäs kommun befinner sig i. Vi är därför övertygade om att vi måste sälja hela eller delar av Sevab för att kunna frigöra utrymme för investeringar inom andra områden. Det här
Vi vill: Höja skolpengen Vi vill utveckla den kommunala skolan. Ett sätt att göra det är att höja skolpengen för att finansiera tidiga insatser i för- och grundskolan. Vi vill också samla alla verksamheter som rör barn och unga under samma tak. Utveckla Visholmen Visholmen ska utvecklas som ett friluftsområde för alla. Området ska vara helt tillgängligt för allmänheten och fritt från privata boenden, hotell och liknande. Däremot ser vi gärna en utomhusscen för olika typer av uppträdanden. Vi stödjer också tanken på att inrätta ett naturrum inom området. Sälja Sevab Vi vill sälja Sevab för att frigöra utrymme för
Replik på Jacob Högfeldts och Thore Berggrens debattartikel i Strengnäs Tidning den 13/8 2018. Inget är så lätt som att lova något som redan är bestämt. I en debattartikel den 13 augusti lovar Jacob Högfeldt och Thore Berggren (M) att införa en ny busslinje till Solberga handelsplats. Vilken tur då att kommunstyrelsen, inklusive oppositionen, redan har beslutat att utreda en sådan. Detta är visserligen något som borde varit på plats för länge sedan, men bättre sent än aldrig kanske. Men inlägget visar också på något annat, nämligen att Moderaterna tycks ha kapitulerat i frågan om en levande centrumhandel i Strängnäs
Återremissen av kommunstyrelsens inriktningsbeslut om utbyggnad av reningsverket i Strängnäs tätort gav inget resultat i kommunfullmäktige trots att hela oppositionen, förutom Strängnäspartiet, förordade utredning av Södertälje-alternativet. Därmed så gav oppositionen, utom Strängnäspartiet, majoriteten klartecken för att fortsätta utbyggnaden av reningsverket i Strängnäs. Här försatte man möjligheten att sätta fokus på andra lösningar för den stora investering som kommuninvånarna står inför. Att utreda en ledning till Södertälje, som övriga oppositionen förespråkar, är ett bra förslag. Men Strängnäspartiet menar att styrelsen för Strängnäs energibolag, Sevab, kan ta initiativ till att utreda det förslaget likväl som andra lösningar, utan att låsa sig vid något i
Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 23 april 2018. Ett förslag till utbyggnad/upprustning av Strängnäs reningsverk föreslås av Sevab i samband med att Mariefreds reningsverk avvecklas på grund av dålig kapacitet och brist på miljöanpassning. Redan tidigare finns avloppsledningar från Åker som fraktar avloppsvatten till Strängnäs. I dag finns skarp kritik kring reningsverkets placering vid Ulfhäll. Det kommer också att påverka nya områden som växer upp kring Fårhushagen och det så kallade Måsenområdet. Beroende på hur vinden blåser ligger en obehaglig lukt av avlopp över sydöstra Strängnäs. Det är inte rimligt att bygga om och bygga ut ett reningsverk för
Vår lista till höstens kommunval är nu spikad. Observera att det skett ett par platsförändringar jämfört med den lista som publicerades i Strengnäs Tidning den 4 april. Inga namn har dock tillkommit eller försvunnit. Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2018 Niclas Samuelsson, Skribent och redaktör Kristina Stimac, Gymnasielärare Håkan Bertilsson, Gymnasielärare Monika Eriksson Bertilsson, Socionom Annika Skogsmo, Skolassistent Tony Badlisi, Studerande Carl-Henric Lange, Organisationskonsult Erik Berg, Överstelöjtnant Frank Backman, Konsult Hans Noreen, Kulturarbetare Magnus Edvinsson, Fil. kand. Anita Säll, Pensionär Stig Noord, Pensionär Staffan Kullengren, Säkerhetskonsult Ronnie Triumf, Lärare 10 april, 2018